Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportparkmanagement sportpark Borgele

Door Sport in Deventer

FC RDC

Sinds een aantal jaren groeit de voetbalvereniging hard. Niet alleen wordt het reguliere voetbal aangeboden, maar is er ook oog voor maatschappelijke activiteiten die momenteel veelal door vrijwilligers worden opgepakt, zoals Oldstars en Passend Voetbal voor kinderen met een prikkelverwerkingsstoornis, kinderen met autisme, ASS of andere gedrag- of concentratiestoornis.

FC RDC ziet zichzelf als ontmoetingsplek in de wijk, maar ziet ook kansen voor o.a. dagbesteding voor mensen met een beperking, werkervaringsplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en trainingsclubje voor mensen met overgewicht. FC RDC wil zichzelf de komende tijd nadrukkelijk inzetten op een succesvolle samenwerking met organisaties uit het sociaal
domein. In de wijk Borgele-Platvoet wil FC RDC graag d.m.v. het sportakkoord een sportparkmanager aanstellen die zich bezig gaat houden met de volgende zaken:

  1. Opzetten van gedegen vrijwilligersbeleid: Het neerzetten van een goede vrijwilligersstructuur
  2. Samenwerking op zowel het sportpark als in de wijk bevorderen
  3. Er zijn maatschappelijke (en wijkgerichte) activiteiten ontwikkeld die
    voorzien in de behoefte.

 

Op sportpark Borgele is een grote groep met Oldstars elke woensdagmiddag lekker aan het sporten en bewegen. En niet geheel onbelangrijk: er is een gezellige derde helft!

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: