Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Service langs de Lijn

Door Sport in Deventer

Deventer Sportploeg & partners

Deventer Sportploeg wil met de financiering van het akkoord workshops en trainingen gaan organiseren voor coaches en vrijwilligers binnen de verenigingen. Dit wordt opgezet door middel van twee pilots, met als doel het bevorderen van ervaringsdeskundigheid, het uitwisselen van expertise en het opdoen van kennis bij kaderleden en het borgen daarvan. Dit wordt uitgevoerd samen met betrokken verenigingen, om de samenwerkingen te versterken en te borgen. Hierdoor krijgen mensen met een beperking de beste ondersteuning en begeleiding zodat ook zij met veel plezier bij hun sportvereniging kunnen sporten.

De eerste pilot zal een workshop zijn die gericht zal zijn op ervaringsdeskundigheid voor kaderleden met vraaggerichte thema’s die zowel uit de doelgroep komen als vanuit de kaderleden. Hierdoor sluit Deventer Sportploeg zich aan bij de behoefte van de mensen waar het om gaat. De tweede pilot zal een workshop zijn voor coaches en vrijwilligers ‘langs de lijnen’. Dit is niet alleen bedoeld voor vrijwilligers van aangepast sporten, maar ook voor ieder die vrijwilliger is en geïnteresseerd is binnen de verenigingen. Alle verenigingen kennen vrijwilligers of kaderleden die niet alleen veel ervaring hebben, maar ook professioneel zijn opgeleid. Deventer Sportploeg wil deze krachten bundelen en inzetten voor andere verenigingen zodat vrijwilligers op een deskundige manier getraind worden.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: