Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wat betekent het Sportakkoord voor jouw club?

Door NOC*NSF

Als sportclub heb je te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe speel je met je sportclub in op de veranderingen lokaal en in de maatschappij?

Jouw club is niet de enige met die vragen. Veel clubs zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. En dat vindt de Rijksoverheid en de gezamenlijke sport heel belangrijk, want clubs zijn de basis voor sportend Nederland. Bij clubs sporten we met plezier en ontmoeten we elkaar. En zo zorgen we er met zijn allen voor dat meer mensen met plezier sporten en bewegen.

Wat is het Sportakkoord?

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau lokale sportakkoord gesloten worden.

Hoe werkt het Sportakkoord?

Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

What’s in it for me?

Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport binnen jouw gemeente; o.a. door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs sterker te maken. De Adviseur Lokale Sport helpt jou met kiezen wat voor jouw club goed is.

Hoe praat ik mee binnen mijn gemeente?

Wil je werken aan de toekomst van jouw club of meedenken over de toekomst van sport en sportclubs in jouw gemeente? Neem contact op met je gemeente of de Sportakkoord Supportdesk.

Geef je op

Hoe verder?

Nadat je contact hebt opgenomen met de gemeente of de supportdesk, hoor je of jouw gemeente meedoet met een eigen lokaal sportakkoord en hoor je wie de Adviseur Lokale Sport is voor jouw gemeente. De Adviseur Lokale Sport zal contact opnemen met jouw club. Hierover wordt jouw sportbond geïnformeerd.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: