Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

De ondernemende sportaanbieders en het lokale sportakkoord: meedoen is winnen!

NOC*NSF25 okt. 2021

Na de wat haperende start door de coronapandemie beginnen nu in veel gemeenten de uitvoerende werkzaamheden in het kader van het lokale sportakkoord. Met wisselende samenstellingen: in sommige gemeenten nemen de ondernemende sportaanbieders actief deel, op andere plaatsen is dat veel minder het geval. Waar ligt dat aan? En wat merk je ervan? We vroegen het aan een aantal betrokkenen.

Fitnessbedrijven Oss

We beginnen ons ‘rondje Nederland’ in Oss (Noord-Brabant): daar hebben tien ondernemende fitnessaanbieders al sinds enkele jaren de koppen bij elkaar gestoken. Coert van Roessel van Tripod Training Oss vertelt: “Wij hebben hier in Oss als fitnessbedrijven eigenlijk allemaal hetzelfde doel, namelijk zo veel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. Als we dat als collega’s samen doen, dan krijgen we meer dingen van de grond.” De samenwerkende ondernemers vonden een goede steun bij de wethouder, die hen adviseerde om daarvoor een vereniging op te richten. Dat hebben zij gedaan, en in dat proces zijn zij in het kader van het lokale sportakkoord ondersteund door een procesbegeleider, om ervoor te zorgen dat de nieuwe structuur optimaal wordt ingericht. Het leverde de per 1 januari 2021 nieuw opgerichte vereniging ‘Fitnessbedrijven Oss’ op, die de creatieve ondernemers helpt om een bijdrage te leveren aan de lokale doelstellingen. Van Roessel is bestuurslid van de vereniging: “We hebben zó veel te bieden, en met deze vereniging lukt het ons om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. We richten ons op mensen, die een drempel ervaren om te gaan bewegen en we willen het leuk voor hen maken. Zo organiseren we bijvoorbeeld een gezamenlijke open dag, waarbij we mensen helpen om de juiste aanbieder te vinden. En voor de sportverenigingen in Oss staan we ook open, net als voor de scholen en andere (maatschappelijke) organisaties.”

Milton van Haren van FiTNEZZplaza is voorzitter van Fitnessbedrijven Oss en zit in de klankbordgroep van het lokale sportakkoord. “Het levert veel meer op: door je samen in te spannen wordt de uitkomst veel groter dan de som van alle delen! Het Sport Expertise Centrum Oss ondersteunt de sportverenigingen, en doordat wij ons als vereniging hebben georganiseerd, bereikt het lokale sportakkoord nu het hele platform.” De ondernemende fitnessaanbieders in Oss waren al gestart met hun samenwerking voordat het lokale sportakkoord er kwam, maar het sluit er naadloos op aan. Van Roessel: “We merken dat de andere partijen binnen het lokale sportakkoord ook interesse hebben in onze aanpak. We voelen ons echt mede-initiatiefnemer.” Van Haren vult aan: “Een mooi voorbeeld daarvan: we hadden ons als vereniging ook ingeschreven voor een Rabobank Masterclass. Als deelnemer, maar vervolgens zei men tegen ons: het is veel leuker als jullie je verhaal vertellen, hoe werf jij je leden? Inmiddels zijn we een onderdeel van de masterclass en ondersteunen we op die manier de sportverenigingen. Het maakt gewoon energie vrij!”

In Oss was het voor de adviseur lokale sport Jos Kuipers daarmee vrij simpel om de ondernemende sportaanbieders mee in de boot te krijgen. “Doordat zij al vóór het lokale sportakkoord meer zagen in samenwerken dan in het elkaar beconcurreren was dat inderdaad eenvoudig. Als Adviseur Lokale Sport voelt het goed om deze vereniging van fitnessondernemers met een service te ondersteunen in hun hulpvraag door een procesbegeleider te financieren. Het spreekt voor zich dat een goede samenwerking van de ´gezamenlijke´ sport het realiseren van de lokale sportakkoord doelen eenvoudiger maakt. 

Milton van Haren

Ridderkerk

In Ridderkerk, Zuid-Holland, laten we een ander voorbeeld zien. Daar zet Robbert Timmermans van Crossfit Ridderkerk zich al geruime tijd in om ‘maatschappelijk’ te ondernemen en mensen te ondersteunen om deel uit te maken van de samenleving. “Ik wil graag maatschappelijk bezig zijn, er is meer dan alleen een commercieel belang”, geeft Timmermans aan. “Mensen hebben een community nodig, met hulp, ontplooiing en gezelligheid. Daarvoor werk ik graag samen met de gemeente, met fysiotherapeuten en met andere sportaanbieders.” De samenwerking met de gemeente was voor Timmermans niet altijd eenvoudig. “Doortastende ondernemers zijn vaak druk. Voor hen gaan dingen binnen de gemeente af en toe net even te langzaam of te stroef. Dat is jammer, want ook daar zitten mensen met passie, die iets voor elkaar willen krijgen.”

Timmermans is blij met Jorrit Smit, die door de gemeente wordt ingehuurd als coördinator lokaal sportakkoord. “Jorrit regelt met name de communicatie met de gemeente, en dat loopt prima.” Smit ziet daarin ook duidelijk zijn rol. “Inderdaad help ik een handje om die ondernemers, die zulke intrinsieke drijfveren hebben, de weg te laten vinden binnen het lokale sportakkoord. Robbert had bijvoorbeeld mooie plannen vorig jaar om in een park discgolf aan te bieden. Dan nodigen we een aantal mensen van de gemeente uit, zodat we daarna ook gesprekken kunnen voeren over de toekomstvisie voor dat park.” Smit ziet ook voor de lokale sportverenigingen een meerwaarde in het betrekken van ondernemende sportaanbieders bij het lokale sportakkoord. “Ik merk dat met het lokaal vaak ‘spannend’ vindt om ondernemende aanbieders te betrekken ‘omdat zij er hun geld mee verdienen’. Maar laat dat los: als zij mooie dingen doen, meedoen en (nieuwe) mensen in beweging krijgen en daarmee hun boterham verdienen is dat prima, toch? Ik zie graag dat verenigingen wat ondernemender worden, ‘ondernemend verenigen’ noem ik dat. Nóg beter en sneller inspelen op behoeften van (potentiële) leden om ze bij de club te houden. Veel clubs doen dat gelukkig al, maar bij ondernemende sportaanbieders zie je dat dit toch sneller gebeurt. Ondernemende aanbieders kunnen weer leren van de traditie en de verbinding van een sportclub. Door beide werelden te betrekken bij het sportakkoord ontstaat er (automatisch) kruisbestuiving.”

Robbert Timmermans

Duiven en Westervoort

Het rondje Nederland eindigen we in de gemeenten Duiven en Westervoort (Gelderland), waar Laura Metiary-Volmer als adviseur lokale sport betrokken is bij de lokale sportakkoorden. “Ik besef dat ik in die twee gemeenten echt in een luxe positie verkeer, omdat ik daar meteen twee ondernemende sportaanbieders aantrof, die de meerwaarde van het lokale sportakkoord zagen.” We spreken dan in Duiven van Josko Koelemeijer, die met zijn eigen bedrijf Vitality Sports als personal trainer actief is om sportaanbod te creëren voor mensen met een beperking. “Ik bén personal trainer geworden, omdat ik het zo geweldig vind dingen op poten te zetten en met nieuwe ideeën mensen te helpen om te kunnen bewegen. Maar doordat ik nu gevraagd ben om in de stuurgroep te gaan zitten, kan ik nog veel meer doen. Want dan worden goede ideeën opgepakt en door anderen verder uitgevoerd. Zelf had ik bijvoorbeeld dat plan voor de beweegroute, zoals we het nu gerealiseerd hebben, nooit zo mooi kunnen maken. En door de samenwerking kunnen we ook nog meer sportieve activiteiten voor jongeren organiseren.” Ook met de lokale sportverenigingen werkt Koelemeijer graag samen, zoals met de bootcamps op de velden van de hockeyclub vorig jaar.

In Westervoort is Janiek Kroon met haar onderneming Hart for Her actief. Ook zij is door Metiary-Volmer in de lokale stuurgroep gevraagd en heeft daarmee ingestemd. “Die maatschappelijke betrokkenheid, dat zit in me. Ik ben vroeger raadslid geweest in deze gemeente, mede omdat ik merkte dat ik daardoor invloed had op de omgeving, waar ik me bij betrokken voel. Om die reden ben ik ook gestart met mijn sportschool voor vrouwen. Toen mij gevraagd werd of ik het lokale sportakkoord ook wilde ondertekenen, heb ik eerst geantwoord dat ik niets onderteken waar ik niet achter sta. Na het gelezen te hebben, heb ik aangegeven: hier sta ik achter, hier doe ik graag aan mee! Dat heeft er toen toe geleid dat ik ook gevraagd werd voor de stuurgroep. Ik zie het als een kans, die ik graag aangrijp om mijn bijdrage te leveren aan de doelstelling van dit akkoord.” Metiary-Volmer is maar wat blij met Janiek: “Ik vond het verfrissend om de eigen mening van Janiek te horen en kan me goed voorstellen dat zo’n geluid een meerwaarde heeft. De stuurgroep draagt het lokale sportakkoord in een gemeente, en door er dan iemand in te hebben zitten die een ander geluid vertegenwoordigt voegt het iets toe aan het soort vragen dat er gesteld wordt.”

Wat zou Metiary-Volner aan andere adviseurs lokale sport willen meegeven, die ook ondernemende sportaanbieders willen betrekken bij het lokale sportakkoord? “Ik geloof echt in de meerwaarde om ook ondernemers te betrekken. Mijn advies: ga de boer op! Want het werkt toch vooral via de persoonlijke benadering. Je moet die mensen, waarvan je denkt: die voegen iets toe aan onze stuurgroep uitleggen waarom je hen vraagt. En dan hopen dat zij die rol voor zichzelf dan ook zien, natuurlijk. Maar het moet kunnen! Want het zijn er ook geen honderd, die je moet vinden, hè!”

Janiek Kroon


NOC*NSF 25 okt. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: