Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Adviseur lokale sport wordt nog meer de verbindende schakel binnen lokaal sportnetwerk

NOC*NSF24 mei 2023

De adviseur lokale sport wordt in het Sportakkoord II nog meer een sparringpartner en verbindende schakel binnen lokale sportnetwerken. Dit heeft een aantal praktische gevolgen. Zo kunnen diensten (of services) voor clubondersteuning nu ook door de lokale clubondersteuners zelf worden aangevraagd.

Op 1 april 2023 zijn twintig adviseurs lokale sport van start gegaan. Tot en met 2026 bedienen zij samen 28 regio’s.  Zij slaan een brug tussen de bond en lokale verenigingsondersteuning. Zo hebben sportbonden en -clubs meer profijt uit het Sportakkoord II.

Adviseurs lokale sport kunnen onder meer helpen bij:

  • het realiseren van lokale samenwerkingsverbanden en oprichten van een lokaal sportplatform (bundelen van de lokale sport);
  • coördinatie van clubondersteuning en realiseren van een sport- en beweegloket;
  • de implementatie van de basiseisen voor sociale veiligheid voor sportaanbieders;
  • inhoudelijke vraagstukken rondom clubondersteuning en professionalisering;
  • informatie-uitwisseling en kennisdeling stimuleren.

De adviseurs lokale sport zijn namens alle sportbonden, brancheorganisaties, Platform Ondernemende Sportaanbieders, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NOC*NSF sparringpartners voor de doorontwikkeling en uitvoering van de lokale sportakkoorden.

Sterke en zelfredzame sportclubs 

Een belangrijke ambitie uit Sportakkoord II is het realiseren van sterke en zelfredzame sportclubs die bijdragen aan een vitale samenleving. En die in staat zijn een partnerrol in het sociale domein te vervullen. Hieronder vallen ook commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra en zwembaden. De ambitie is een belangrijke leidraad in het werk van de adviseurs lokale sport.

Benieuwd wat de adviseur lokale sport voor jouw club of sportorganisatie kan betekenen? Stuur dan een e-mail naar info@adviseurlokalesport.nl


NOC*NSF 24 mei 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: