Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportakkoord 2 op 1 april van start: praat mee in jouw gemeente

NOC*NSF27 mrt. 2023

Op 1 april gaat Sportakkoord 2 van start. Sportakkoord 2 is het vervolg op Sportakkoord 1 en bestaat onder andere uit een vervolg op de lokale sportakkoorden. Elke gemeente heeft tot 30 juni de tijd om het lokale sportakkoord te vernieuwen.

Voor sportclubs is dit het juiste moment om mee te praten over de invulling van het sportbeleid binnen jouw gemeente. Door als sportaanbieder actief mee te praten over het lokale sportakkoord, kun je invloed hebben op de lokale doelstellingen en de besteding van beschikbare middelen.

Wat is een lokaal sportakkoord?

Via het lokale sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken.

Het nieuwe lokale sportakkoord bestaat uit één of meer van deze zes thema’s:

 • Inclusie en diversiteit
 • Sociaal-veilige sport
 • Vitale sportaanbieders
 • Vaardig in bewegen
 • Ruimte voor sport en bewegen
 • Maatschappelijke waarde van topsport

Iedere gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokale sportakkoord. Als sportclub kun je invloed hebben op de invulling hiervan. Dragen jouw plannen bij aan de gestelde doelen? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de beschikbare middelen.

Sportakkoord 2 is een continuering van Sportakkoord 1. Het verstevigt de basis die in het eerste akkoord is gelegd. Enkele accentverschuivingen ten opzichte van Sportakkoord 1 zijn: 

 • Verbeteren van landelijke en lokale samenwerking.
 • Alle sportclubs, ongeacht rechtsvorm of formaat, kunnen gebruik maken van ondersteuning.
 • Vergroten van de effectiviteit van de uitvoering op basis van geleerde lessen.
 • Inzetten op het vergroten van de maatschappelijke waarde van (top)sport.
 • 30 gemeenten en honderden plekken waar de doelen en ambities van het Sportakkoord aantoonbaar worden waargemaakt, dienen als inspiratie voor toekomstig beleid.
 • Sportbonden krijgen, naast bestaande financiering voor topsport, ook mogelijkheden om hun capaciteit te vergroten voor de uitvoering van de pijlers van het Sportakkoord.

Een van de verbeterpunten in Sportakkoord 2 is het aanvraagproces voor ondersteunende services voor sportclubs. Samen met sportbonden wordt dit proces vereenvoudigd. Zo krijgen onder andere verenigingsondersteuners toegang om aanvragen in te dienen.

Meer informatie

Op sportakkoord.nl en op nocnsf.nl/sportakkoord vind je meer informatie over Sportakkoord 2, de lokale sportakkoorden en wat deze voor jouw club kunnen betekenen.

Foto: Ondertekening hoofdlijnen Sportakkoord 2


NOC*NSF 27 mrt. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: