Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wat betekent het Sportakkoord voor jouw club?

Door NOC*NSF

Als sportclub heb je te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe speel je met je sportclub in op de veranderingen - lokaal en in de maatschappij?

Jouw club is niet de enige met die vragen. Veel clubs zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. Rijksoverheid en de gezamenlijke sport vinden dit belangrijk en hebben hun krachten gebundeld en het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Want sportclubs zijn de basis voor sportend Nederland. En zo zorgen we er met zijn allen voor dat meer mensen met plezier sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Wat is een lokaal sportplatform?

Lokale bundeling, sportraad, kerngroep, platform, koepel, federatie, stichting, sportnetwerk, sportpunt. Allemaal termen die aangeven dat ze de lokale vertegenwoordiging zijn van de gezamenlijke sport. Wij hanteren de term lokaal sportplatform.

Zo’n sportplatform is een stevige gesprekspartner voor de gemeente, doordat zij het belang van de clubs op tafel legt. Deze lokale samenwerking komt ten goede aan het versterken van clubs en de borging van de sportakkoorden. Hoe meer sportplatformen, hoe beter voor de sport.

Lees hier meer over de lokale sportplatformen.

Wat is het lokale Sportakkoord?

Het Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen in jouw gemeente. Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Van dit lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt. Iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen.

Hoe helpt het lokale Sportakkoord jouw sportclub?

Wanneer je aansluit bij het Sportakkoord, streef je, samen met het lokale sportnetwerk, naar een gemeente waar iedereen met plezier kan sporten. Dat betekent dat hierdoor niet alleen jouw eigen sportclub groeit, maar de sport in zijn geheel. Om dit te realiseren, zijn er vanuit het Sportakkoord zes ambities geformuleerd waarbinnen jouw sportclub ondersteuning kan ontvangen. Deze ondersteuning wordt geboden in de vorm van begeleidingstrajecten en opleidingsmogelijkheden op verschillende gebieden. Denk onder andere aan het vinden van vrijwilligers, het binden van je leden, financieringsvraagstukken of het begeleiden en opleiden van trainers. De zes ambities van het Sportakkoord zijn:

  1. Inclusief sporten en bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. Vaardig in bewegen
  6. Topsport die inspireert 

Hoe kan je sportclub aansluiten bij het Sportakkoord en ondersteuning ontvangen?

Clubs kunnen zich op meerdere manieren aansluiten bij het Sportakkoord:

  • Lees het lokale Sportakkoord van je gemeente, bepaal waar raakvlakken zitten tussen de lokale ambities en de ambities van jouw club en bekijk welke lokale organisaties betrokken zijn bij het lokale Sportakkoord in jouw gemeente. Iedere gemeente heeft een lokale ‘regiegroep’ voor de uitvoering van het Sportakkoord. Je kan hier contact mee op nemen om je aan te sluiten.
  • Sportclubs kunnen in contact komen met hun (verenigings-)ondersteuners van zowel de sportbond als de gemeente. Zij helpen hen verder door passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in bij de Adviseur lokale sport. Bekijk hier het uitgebreide stappenplan voor sportclubs die willen aansluiten bij het Sportakkoord.


Handige tools en andere toffe links


Kom in contact met een (verenigings-)ondersteuner

Heb je vragen over het Sportakkoord dan kun je deze stellen aan de verenigingsondersteuner van jouw sportbond of gemeente. Heb je nog geen contact met deze personen? Stuur dan een mail naar de supportdesk via sportakkoord@nocnsf.nl en vraag wie de Adviseur lokale sport is van jouw gemeente. De Adviseur lokale sport is verbonden aan het Sportakkoord en kan je met de juiste personen in contact brengen.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: