Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Groei als club door de sessies voor bestuurders

Door NOC*NSF

Een sportclub besturen met een visie, heldere keuzes en in goed contact met de leden is niet zo makkelijk. Er speelt veel op de club. Hoe zorg je voor voldoende aanwas van vrijwilligers? Hoe communiceer je duidelijk naar je leden? Hoe houd je de club toegankelijk en gezond, ook financieel? Of wat kun je realiseren op het gebied van duurzaamheid? De sessies van NOC*NSF Academie voor Sportkader bieden je inzichten en inspiratie rondom specifieke thema’s die leven binnen jouw bestuur.

Tijdens de sessies ontmoet je andere clubbestuurders om samen dieper in te gaan op één van de thema’s. Het doel is om een relevant issue te bespreken, daar nieuwe inzichten over op te doen en die toe te passen binnen de club. Altijd staat de behoefte en de hulpvraag van de club centraal. Per thema wordt besproken hoe het nu gaat, wat er beter kan en hoe je aan de slag kunt. De sessies zijn met meerdere clubs samen. Je ontmoet bestuursleden van andere clubs, wisselt ervaringen uit en leert ook van elkaar. Een ervaren sessieleider zal het programma samenstellen en finetunen op basis van de behoeften.

De sessies kunnen door zowel de sportbond als de gemeente worden aangevraagd.


De sessieleider bereidt alles voor, zowel wat betreft didactische aanpak als de inhoud. Per sessie bestaat een poule van sessieleiders. Zij hebben veel ervaring en feeling voor interactie, dialoog en procesbegeleiding. Ze kunnen aansluiten bij hoe mensen leren en ze zijn flexibel in hun aanpak. Aanvullend, afhankelijk van het thema, hebben deze sessieleiders specifieke expertise over het betreffende thema.

Voor onderstaande thema’s kan een sessie georganiseerd worden via NOC*NSF Academie voor Sportkader. Het is aan te raden dit in samenwerking met de sportbond of de gemeente te organiseren om zo meerdere besturen binnen jouw omgeving of binnen jouw sport bij elkaar te brengen. Van elkaar leer je meer.

Wil je je meer verdiepen om clubbesturen verder te versterken, neem dan contact op met Peet Mercus (peet.mercus@nocnsf.nl) of met Academie voor Sportkader (sportopleidingen@nocnsf.nl).

E-learnings

Naast deze bestuurlijke sessies zijn er twee e-learnings die mogelijk ook interessant zijn voor jouw club. Dit zijn de e-learnings Goed Sportbestuur en Vrijwilligersmanagement.

E-learning Code Goed Sportbestuur
Benieuwd of je ook als clubbestuurder de Code Goed Sportbestuur kunt benutten? Via opdrachten maak je kennis met de vier principes in de Code en ontdek je wat dit voor jouw bestuur en vereniging kan betekenen. Cover - Code Goed Sportbestuur (digitaal-magazine.nl) en Flowsparks - NOC*NSF. Aan deze e-learning zijn geen kosten verbonden.

E-learning Vrijwilligersmanagement
Ken jij dat sprookje van die sportvereniging die meer dan genoeg vrijwilligers heeft, die zich jarenlang inzetten voor hun club? … dat is geen sprookje! Het is echt geen wonder om vrijwilligers te vinden die plezier hebben in wat ze doen. De sleutel is contact, de uitdaging is verankering. Via filmpjes en instructie ontdek je hoe je hier als club concreet invloed op kan uitoefenen, met sterk vrijwilligersmanagement. De kosten voor deze e-learning bedragen 5 euro.

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: