Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Alles over de AVG

Door NOC*NSF

De nieuwe Privacywet (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan en verplicht alle organisaties en dus ook sportclubs om vanaf die datum te voldoen aan eisen van bescherming van persoonsgegevens. Alle bedrijven, verenigingen, organisaties, praktijken, zzp-ers of welke juridische entiteit dan ook, moeten dit goed regelen en vooral kunnen aantonen dat het geregeld is. Of dat op zijn minst alles in het werk is gesteld om de zaken binnen afzienbare tijd op orde te hebben.

Wat houdt de AVG in?

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen sterkere privacyrechten. Organisaties die persoonsgegevens verwerken – en daar horen ook sportverenigingen toe - krijgen meer verplichtingen. Zo ontkomen clubs er niet meer aan om ‘accountable’ te zijn; er geldt een documentatieplicht: met documenten kunnen aantonen dat je voldoet aan de AVG. Concreet betekent dit: beleid maken en opschrijven hoe je omgaat met persoonsgegevens van je leden en fans/vrijwilligers.

Helpdesk AVG

Heb je nog vragen over de AVG, dan is er de AVG helpdesk, waar je antwoorden vindt op heel veel vragen over de privacywet. Deze Q&A-site vervangt het Q&A-document, wat je voorheen op deze website kon downloaden.

De nieuwe  helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg, het sociaal domein, NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens staat er eenduidige informatie op deze website. De site is niet alleen voor sport, maar ook voor zorg en sociaal domein. Voor sommige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met fotografie, staat er wel informatie specifiek voor de sport tussen de onderwerpen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met je sportbond, dan word je via hen verder geholpen.

Meer informatie

Als verdere ondersteuning zijn er vier voorbeelddocumenten beschikbaar: een 'Verwerkersovereenkomst', - 'Geheimhoudingsverklaring', - 'Privacyverklaring' en een 'Toestemmingsverklaring'.

Vul het stappenplan in  AVG Helpdesk


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: