Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Tips en advies

Door NOC*NSF

Elke sportclub heeft er inmiddels wel iets van meegekregen: om de organisatie draaiende te houden en bestand te maken tegen de uitdagingen van deze tijd, moet de club meegaan met zijn tijd. Kwesties als de werving van voldoende vrijwilligers, zorgen voor een gezond ledenbestand en het betaalbaar houden van de accommodatie en materialen zijn daarbij telkens terugkerende vraagstukken. In dat opzicht liggen er belangrijke taken voor het bestuur, maar waar begin je en hoe ga je te werk? Er zijn mensen die daar al langer over nadenken en een aantal routes hebben uitgestippeld.

Verenigingsbox

Iedere bestuurder wil graag een sterke vereniging waarin sportief en respectvol gedrag de normaalste zaak van de wereld zijn. Een vereniging waar iedereen zich thuis voelt. De vraag waar bestuurders vaak mee worstelen is hoe het gesprek over ‘Sportiviteit & Respect’ op gang te brengen. Om hen hierbij te helpen is een toolkit ontwikkeld met tips en praktijkvoorbeelden: de Verenigingsbox.

De Verenigingsbox geeft bestuurders handvatten om de dialoog aan te gaan met andere bestuurders, trainers/coaches, scheidsrechters, ouders en sporters. Hierbij kan een bestuurder gebruik maken van tips voor het organiseren van succesvolle bijeenkomsten. Ook kunnen zij hiervoor de verschillende beleidsthema's gebruiken. 22 thema's met theorie, tips en daaraan gekoppelde praktijkvoorbeelden over uiteenlopende onderwerpen: van het opstellen van gedragsregels of een clubarbitrageplan tot het organiseren van bijeenkomsten voor bijvoorbeeld ouders. De Verenigingsbox bestaat verder uit een downloadbaar coachboekje met uitleg over het principe ‘Sportief Coachen’.

Als bestuurder, trainer, coach, of arbiter kun je direct aan de slag met deze hulpmiddelen. Zo helpt de verenigingsbox je om het gesprek over sportiviteit en respect op gang te brengen en om het thema een vaste plaats te geven binnen jouw vereniging. Kijk op www.verenigingsbox.nl voor de complete verenigingsbox.

Back2Basics 

Een van die mensen is management consultant Berend Rubingh. Hij ontwikkelde in samenwerking met de KNVB de Back2basics-theorie, een blauwdruk van het proces dat een sportvereniging kan doormaken om een organisatie te worden die past in het huidige tijdsbeeld. De kern van zijn filosofie: doe niet aan symptoombestrijding bij elke afzonderlijke hindernis, maar ga terug naar de basis van de club en pak het fundamenteel anders aan. Bekijk zijn presentatie en kijk wat jij kunt toepassen:

 

 

Op de eerste presentatie van Rubingh kwam veel positieve feedback. Bestuurders en leden herkenden zijn verhaal van hun eigen club. In die feedback zat ook veelvuldig dezelfde vraag: hoe nu verder? De situatie is duidelijk en de gewenste veranderingen ook, maar hoe ga je te werk? Redenen genoeg voor Rubingh om in een tweede presentatie zijn toehoorders verder mee ‘op reis’ te nemen:

 

 

Bewust besturen met gezag

De clubbestuurder die plannen heeft en iets wil bereiken, is gebaat bij een zeker gezag ten opzichte van andere leden. Dat gezag kan hij echter niet ontlenen aan een vooraf bepaalde hiërarchie of machtsverhouding, hij werkt immers voornamelijk samen met andere vrijwilligers. Toch kan een bestuurder gezag opbouwen door te snappen hoe hij of zij in bepaalde situaties overkomt op anderen en de handelwijze daarop aan te passen. Psycholoog Steven Pont legt uit hoe je heel bewust gezag binnen de club kunt opbouwen en zo effectiever kunt besturen: 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: