Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Toolkit bestuurlijke vernieuwing

Door NOC*NSF

Een divers clubbestuur is essentieel voor de toekomstvisie van je club en het succes op de lange termijn. Verschillende leeftijden, achtergronden, genders en competenties creëren een rijkdom aan ideeën die diverse doelgroepen aanspreken en het probleemoplossend vermogen van de club vergroten. Bestuurlijke vernieuwing is belangrijk, maar kan uitdagend zijn. Raadpleeg de toolkit ‘bestuurlijke vernieuwing’ voor praktische ondersteuning en een vliegende start.

Wat staat er in de toolkit? 

De toolkit ‘bestuurlijke vernieuwing’ helpt je club bij het evalueren van de huidige situatie, het identificeren van verbeterpunten en het opstellen van een plan van aanpak.

De toolkit bevat: 

  • Praktijkvoorbeelden van andere clubs; 
  • Argumenten voor diversiteit; 
  • Tips om aan de slag te gaan met diversiteit binnen jouw club;
  • Een gids voor het bespreken van diversiteit binnen je vereniging;
  • Een reflectiescan om inzicht te krijgen in de huidige situatie;
  • Manieren om in oplossingen te denken in plaats van problemen;
  • Advies voor het aantrekken van nieuwe bestuursleden. 

Waarom is diversiteit binnen een bestuur belangrijk? 

Diversiteit zorgt ervoor dat bepaalde vragen of uitdagingen vanuit verschillende gezichtspunten worden bekeken. Jongere bestuurders brengen bijvoorbeeld vaak nieuwe ideeën en frisse energie met zich mee, terwijl oudere bestuurders waardevolle ervaring en wijsheid inbrengen. Een meer diverse samenstelling van het clubbestuur leidt tot besluiten die aansluiten bij de wensen van verschillende doelgroepen en dus ook tot meer draagvlak. Dit versterkt het vermogen van de club om problemen op te lossen en een positieve energie te creëren.

Waaruit bestaat een effectief bestuur? 

Een effectief bestuur combineert een mix van competenties en past zich aan veranderende omstandigheden aan. Bestuurlijke vernieuwing omvat vier hoofdonderdelen: team en samenstelling, structuur en werkwijze, leiderschap en talentontwikkeling, en imago en uitstraling. Het doel is om een bestuur te creëren dat optimaal aansluit bij de behoeften van de leden en effectief kan opereren op verschillende terreinen.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: