Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportakkoord - Servicelijst

Door Lansingerland

Iedere sportvereniging is uniek en al deze sportverenigingen kunnen zo met hun eigen vragen zitten. Soms zijn deze makkelijk op te lossen, maar het kunnen ook hele lastige vragen zijn waar sportbestuurders moeite mee hebben. In dit artikel kan je teruglezen wat de sportservicelijst voor jouw vereniging kan betekenen.

Naast financiële ondersteuning vanuit het Sportakkoord zijn er ook 'services', of in andere woorden 'diensten' waar sportverenigingen aanspraak op kunnen maken. Deze services vallen onder drie categoriën:

Servicelijst A - Bestuur en sportclub 
Webinars, workshops, kennisdeling en strategiesessies voor maatschappelijke- en bestuurlijke vraagstukken

Servicelijst B - Trainers
Onder deze services worden opleidingen en cursussen voor trainers verstaan. Deze richten zich op ontwikkelen en opleiden, maar ook op het inpireren van coaches & trainers.Deze worden voor zowel startende als gevorderde trainers georganiseerd. Een aantal bonden bieden gratis trainersopleidingen- of cursussen aan, sommige vragen om een eigen bijdrage.

Servicelijst C - Extra ondersteuning
Dit zijn vaak begeleidingstrajecten die zich richten op een gezonde sportomgeving, inclusief sporten en bewegen of workshops en begeleiding op het gebied van sociale veiligheid.

In principe zou iedere sportverenging hier gebruik van kunnen maken. Echter zijn er ontzettend veel mogelijkheden dat er vaak op voorhand eerst een inventarisatie wordt gedaan welke vragen er allemaal spelen. Daarna start het aanvraagproces waar slechts enkele formulieren voor ingevuld dienen te worden. Om te inventariseren wat er voor jullie vereniging nodig is kun je contact opnemen met Lansingerland Beweegt via info@lansingerlandbeweegt.nl

Binnen dit thema

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: