Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Tips & tricks voor ledenwerving- en behoud

Door Lansingerland

Een grote toestroom van nieuwe (jeugd)leden is tegenwoordig voor de meeste sportclubs niet meer van zelfsprekend. Het is immers hard werken om de doelgroep te werven en aan de andere kant om de leden aan je club te blijven verbinden. In dit nieuwsbericht geven we graag een aantal handvaten hoe jou club hiermee om kan gaan.

Ledenwerving

Voordat alle enthousiastelingen binnen de vereniging aan de slag gaan met het werven van nieuwe leden, is het handig om op voorhand te benoemen wat je precies wilt. Willen jullie graag meer nieuwe jeugdleden of zet je in op een andere (kwetsbare) doelgroepen? Het werkt ook goed als je weet wat voor vereniging je wilt zijn. Ben je een lokale vereniging die zich op een, twee of drie kernen van Lansingerland richt of heb je ambities om een topsportclub voor de regio te worden? En welke middelen heb je tot je beschikking of heb je nog andere tools nodig om een succesvolle wervingscampagne op te zetten? Misschien levert het tegelijktijdig ook veel op wanneer je een deel van de trainers verder opleidt!

Tips & Tricks

1) Zoek de samenwerking op met (lokale) organisaties waar potentiële leden te vinden zijn. Voor de jeugd kun je vaak bij scholen terecht, maar jongerenorganisaties zoals Stichting Jeugd- en Jongerenwerk of kinderopvanglocaties. Voor senioren kan je bijvoorbeeld terecht bij Welzijn Lansingerland. De promotie en communicatie is eenvoudiger en effectiever als je aanhaakt en samenwerkt.

2) Denk goed na over een boodschap die jouw beoogde doelgroep aan zal spreken. Verplaats je in die wensen en behoeften en speel daarop in.

3) Maak een kennismaking laagdrempelig. Een clinic is een gemakkelijke manier om kennis te maken met een sport, waarna een aantal gratis proeftrainingen mensen verder over de drempel helpt. Hiervoor kun je je ook aanmelden bij Beleef! Sport en Cultuur, een lopend project wat inwoners helpt om gratis proeflessen aan te vragen. Wat ook kan helpen is om de huidige leden te vragen om een kennis, vriend of vriendin uit te nodigen. Samen sporten is immers toch gezellig!

Ledenbehoud

Om je leden aan je vereniging te binden, dien je hen centraal te stellen. Wat zijn hun beweegredenen om bij jouw vereniging te spelen, wat zijn hun verwachtingen? Analyseer daarbij ook de omgeving, welke kansen bieden ontwikkelingen in Lansingerland, met welke (sport)organisaties kun je krachten bundelen om meer te bieden?

Tips & Tricks

1)      Analyseer de samenstelling van je ledenbestand en bepaal of deze nog voldoende aansluit bij de ambities van jouw vereniging.

2)      Onderzoek, middels een enquête of gesprekken, wat je leden waarderen binnen de club, maar ook wat ze eventueel nog missen of waar ze ontevreden over zijn. Ga daar snel en zichtbaar mee aan de slag.

3)      Vraag leden die stoppen altijd naar hun reden(en) van hun vertrek. Zo krijg je inzicht en kun je hen wellicht iets anders binnen je vereniging aanbieden.

4)      Informeer leden bij gevoelige besluiten of veranderingen altijd over de reden(en) daarvoor. Je creëert draagvlak en geef – waar mogelijk, inspraak.

5)      Zorg dat je leden weten wat ze naast het sporten nog meer binnen de vereniging kunnen doen. Trainers- of officialcursussen, techniektraining of zelfs een mooie bestuursfunctie.

Good practices

Goed gestolen is soms beter dan slecht verzonnen. Praat eens met andere sportverenigingen om te kijken hoe hun ledenwerving gaat. Er zijn altijd verenigingen die hier behoorlijk succesvol in zijn en doe er je voordeel mee!


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: