Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Aangepaste sport

Door Lansingerland

De sportdeelname onder mensen met een beperking blijft achter ten opzichte van de sportdeelname van mensen zonder beperking. . Van de mensen zonder beperking weet 60,1 procent minstens één keer per week te sporten. Bij mensen met een (motorische, visuele of auditieve) handicap wordt nauwelijks de 25 procent aangetikt. Alleen verstandelijk beperkten zijn een uitzondering op de regel. Van die groep weet ‘maar liefst’ 35 procent wekelijks te sporten (Bron: Kenniscentrum Sport en Bewegen).

Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn, met voldoende mogelijkheden in de directe woonomgeving. Vanuit Lansingerland Beweegt zorgen we voor verschillende initiatieven en om de sportdeelname onder mensen met een beperking te verhogen. Samenwerkingen tussen sportaanbieders en  verschillende organisaties, zoals o.a. Welzijnswerk, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en SportMEE zijn hard nodig.

Wil jij het sportaanbod binnen jouw vereniging of organisatie uitbreiden of verhogen dan helpen we je graag! We kunnen ondersteunen bij o.a. de organisatie en deskundigheidsbevordering. Ook kunnen we samen met jou een subsidie aanvraag doen bij een fonds, de gemeente of uit het Sportakkoord van Lansingerland. 

Wil je zelf alvast aan de slag? Denk dan aan de  ‘De 6 van aangepast sporten’. Dit zijn zes vragen die sportclubs helpen bij het organiseren van een nieuw sportaanbod voor mensen met een beperking.

1. Voor wie is je sportaanbod
2. Waar sta jij?
3. Waar wil je sportaanbod organiseren?
4. Met ie organiseer je sportaanbod?
5. Wat is je resultaat
6. Wat heb je nodig?

Sta daarnaast stil bij een paar uitgangspunten om het sportaanbod voor mensen met een beperking te organiseren. Deel de uitgangspunten met anderen, zo maak je duidelijk waar je voor staat. Ook helpt het bij het creëren van betrokkenheid. Een paar uitgangspunten wordt breed gedragen binnen het sportieve werkveld.

* Gewoon waar het kan
* Aangepast waar het moet
* Klein beginnen en leren van ervaringen

Download hier de pdf van 'De 6 van Aangepast Sporten'.

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: