Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Vrijwilligers

Door NOC*NSF

Bijna elke sportaanbieder zit te springen om vrijwilligers. En ook als je op dit moment voldoende vrijwilligers hebt, is het belangrijk om continu aandacht te blijven besteden aan het werven en behouden ervan. 

Werving en behoud vrijwilligers

Bijna elke sportaanbieder zit te springen om vrijwilligers. En ook als je op dit moment voldoende vrijwilligers hebt, is het belangrijk om continu aandacht te blijven besteden aan het werven en behouden ervan. Het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator of het formeren van een vrijwilligerscommissie is daarin een goede eerste stap. Als kleinere sportaanbieder kun je doorgaans volstaan met een coördinator, voor grotere sportaanbieders is een vrijwilligerscommissie wellicht interessanter.

De meest geschikte persoon om de functie van vrijwilligerscoördinator op zich te nemen is meestal iemand die de vereniging door en door kent en er al jaren rondloopt. Het is iemand die weet wat de kwaliteiten van de verschillende leden zijn, voor welke taken binnen de vereniging extra hulp nodig is en wie er in staat en bereid is om iets voor de vereniging te betekenen. In een vrijwilligerscommissie is er de gelegenheid om de taken meer te verdelen. Vooral binnen een grotere vereniging, waarin structuur en overzicht belangrijk zijn, is dit handig.

Talent voor jouw club

Wat is 'Talent voor jouw club"?

Het werven van vrijwilligers begint met goede kennis over wie je leden zijn, wie de ouders zijn van je jeugdleden en welke kwaliteiten zij hebben. Daar kom je bijvoorbeeld achter door een enquête te houden of de LinkedIn-profielen van je leden en ouders van jeugdleden te bekijken.

Het behouden van bestaande vrijwilligers is minstens zo belangrijk als het werven van nieuwe. Geef vrijwilligers aandacht en laat blijken dat je dankbaar bent dat ze zich voor jouw vereniging inzetten. Stuur een kaartje als ze jarig of ziek zijn, geef hen verantwoordelijkheid en de ruimte om zelf plannen op te stellen en vraag regelmatig of alles goed loopt of dat er nog iets nodig is om de taken goed te kunnen uitvoeren.

Lees meer in het artikel Zó werf en behoud je vrijwilligers! van Rotterdam Sportsupport. Of kijk eens naar de tips voor meer helpende handjes van TV Sportplezier.

VOG

Het is wel belangrijk dat je vrijwilligers die op je club aan de slag gaan, kunt vertrouwen en dat je tot op zekere hoogte weet met wie je samenwerkt. Een hulpmiddel daarbij is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het is één van de maatregelen die een sportclub kan nemen om de kans op seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij de club kunnen uitoefenen. Sportclubs kunnen de VOG veelal gratis aanvragen voor hun mensen. Meer weten? Lees alles over de VOG en aanvraag.

Vrijwilligerstaken laten afkopen

Binnen de vereniging draagt iedereen zijn steentje bij. Het is van oudsher gebruikelijk dat ieder lid en elke ouder van een jeugdlid zich per jaar een vooraf bepaald aantal uren vrijwillig inzet voor de club. Maar in een maatschappij waarin (vrije) tijd een steeds schaarser goed wordt en het ‘voor en door de leden-gevoel’ steeds minder sterk is, zit niet ieder clublid hier meer op te wachten. Een mogelijk alternatief is dan het afkopen van vrijwilligerstaken.

Een voorbeeld is hockeyvereniging Leonidas in Rotterdam, waar de verplichte taak bestaat uit het fluiten van een wedstrijd van een ander thuisspelend team. In een zogenaamde fluitpoule, een groep op Facebook, kunnen zij hun fluitbeurt aanbieden in ruil voor een geldbedrag voor degene die het fluiten overneemt. Ongeveer twintig procent van de leden maakt hier gebruik van. Je kunt dit afkopen van vrijwilligerstaken ook op een andere manier invullen die goed bij jouw club past.

Vergoeding en arbeidsrelatie

Het is voor elke sportclub belangrijk goed voor je vrijwilligers te zorgen. Die zorg verschilt niet veel van de zorg voor betaald personeel. Op sportwerkgever.nl vind je informatie over verschillende onderwerpen waarmee je te maken kunt krijgen, zoals het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst, het betalen van (onkosten)vergoedingen en het zorgen voor een veilige werkplek. Je vindt er ook meer uitleg over het bepalen van de arbeidsrelatie.

Download model vrijwilligersovereenkomst

Binnen dit thema


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: