Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Trainers & coaches

Door NOC*NSF

De rol van trainers en coaches wordt weleens onderschat. In een aantal sporten gaat het om kundige professionals met verplicht diploma én licentie, maar ook bij niet-professionals is hun rol op de club veel groter of kan deze veel groter zijn dan alleen technische inbreng. De coach heeft veel contact met de leden, is vaak een vertrouwenspersoon, motiveert, enthousiasmeert en begeleidt. Hij of zij is een verbinder, waar de club zijn voordeel mee moet doen.

De kracht van gezag

Hoe laat je als trainer de kinderen naar je luisteren? Hoe houd je ze het hele seizoen net zo enthousiast en gemotiveerd als jijzelf? En wat doe je met ouders die zich langs de lijn met de techniek, de scheidsrechter en het wisselbeleid willen bemoeien? De KNVB heeft samen met psycholoog en jeugdvoetbaltrainer Steven Pont een film gemaakt over het ontstaan van cultuur in een voetbalteam en hoe je daar als trainer invloed op kunt uitoefenen. De tips van Pont zijn ook toepasbaar in andere teamsporten.

Cultuur kun je volgens Pont wel degelijk maken, waarbij je de basis legt bij de start van het seizoen. Je spreekt af wat je wilt, je spreekt uit in welke cultuur je dat wilt en je spreekt mensen aan die zich niet aan de afspraken houden. Pont vindt in het maken van cultuur vier dingen belangrijk voor een trainer:

-          altijd betrouwbaar en dus altijd op tijd zijn. Daar hoort ook bij dat alle kinderen en de trainer elkaar voor en na de training of wedstrijd een hand geven, zodat er altijd even persoonlijk contact is;
-          aandacht van het team krijgen zonder je stem te hoeven verheffen;
-          spelplezier belangrijker maken dan winnen;
-          veel vragen stellen: zo vraagt Pont in de rust van een wedstrijd altijd eerst aan zijn spelers hoe zij zelf vinden dat het gaat en luistert hij ook goed naar hen, voordat hij zelf het woord neemt.

In de film De Kracht van Gezag vind je meer tips om als trainer op een goede manier met jonge sporters en hun ouders om te gaan.

 

Vier inzichten over trainerschap

Ook Veilig Sportklimaat heeft een animatievideo gemaakt, over de dilemma’s waar je als trainer mee te maken krijgt: oftewel hoe je de juiste balans vindt tussen afspraken maken en tegelijk ook genoeg vrijheid en ruimte bieden, tussen resultaten behalen en spelplezier beleven, tussen de hele groep trainen en ook individuele aandacht geven en tussen aanwijzingen geven en de sporters zelf de oplossingen laten bedenken.

Realiseer je dat je als trainer een rolmodel bent voor je spelers, is het advies: gedraag jij je respectvol tegen een tegenstander en scheidsrechter, dan doen je spelers dat ook. Behandel jij iedereen gelijk, dan doen zij dat ook. Stel jij je sportief op na verlies, dan leren zij dat ook.

Het bijbehorende praktijkboekje ‘4 inzichten over trainerschap’ belicht vier belangrijke kernkwaliteiten van een trainer:

-          structureren: je maakt afspraken en biedt structuur en duidelijkheid. Daardoor weet iedereen wat er van hem verwacht wordt;
-          stimuleren: je maakt enthousiast, deelt complimenten uit en legt de nadruk op wat goed gaat. Fouten maken is juist goed, want daar leer je van;
-          individueel aandacht geven: je zorgt dat ieder kind zich gewaardeerd en gezien voelt. Bovendien probeer je al je aanwijzingen af te stemmen op het niveau van elk kind;
-          regie overdragen: je stelt open vragen aan de kinderen, luistert naar ze en probeert hen stapsgewijs verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.

Bekijk hier de animatievideo ‘4 inzichten over trainerschap’.

 

Vier inzichten voor de allerjongste jeugd

Met dezelfde basis als de vier inzichten over trainerschap zijn de vier inzichten voor trainers van de jongste jeugd ontwikkeld. Dit is een handzame tool met tips en trucs om een goede trainer, coach of begeleider te worden. De vier inzichten zijn niet sporttechnisch of –tactisch. Nee, ze helpen trainers en coaches op weg bij de pedagogische aspecten van het trainerschap. De vier inzichten zijn:

  1. structureren;
  2. stimuleren;
  3. individueel aandacht geven;
  4. regie overdragen

Binnen dit thema


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: