Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Groepsafspraken

Door NOC*NSF

Verenigingsregels zijn vaak algemeen en breed geformuleerd. Daarom is het belangrijk per groep of teamsporters eigen concrete en praktische afspraken te maken. Goede afspraken dragen bij aan een sportieve, plezierige en veilige sfeer binnen je groep of team. Maak daarom duidelijke afspraken tussen trainer, leider en sporters en eventueel ouders: welk gedrag verwachten wij van elkaar? Daarbij kun je de verenigingsregels als basis gebruiken.

Welke soorten groepsafspraken zijn er?

  • Praktische afspraken, zoals verzameltijden, trainingstijden en afmelden
  • Afspraken over het materiaal zoals kleding, trainingsmateriaal, kleedkamers
  • Afspraken rond de wedstrijd
  • Gedragsafspraken, zoals hoe gaan wij met elkaar om als team

Tips voor succesvolle groepsafspraken

Tip 1. Elk seizoen opnieuw

Ieder seizoen verdient een frisse start. Maak daarom aan het begin van elk seizoen als trainer, coach of begeleider opnieuw afspraken met je team of groep. Bij jeugdsporters betrek je hier bij voorkeur ook de ouders bij.

Tip 2. Doe het samen!

Ga het gesprek aan om samen tot goede afspraken te komen. Neem daar in de voorbereiding voldoende tijd voor. Regels opleggen werkt minder goed. Als je sporters betrekt, zijn het hun eigen afspraken en houden zij zich er eerder aan.

Tip 3. Herkenbare regels

Zorg dat de regels bekend en herkenbaar zijn, laat ze aansluiten bij de verenigingsregels.

Tip 4. Houd het kort

Houd het aantal regels en afspraken beperkt, zo vergroot je de kans dat iedereen ze kent en zich eraan houdt.

Tip 5. Formuleer positief

Formuleer de afspraken positief: spreek af wat je wél wilt, in plaats van wat je niet wilt. Spreek in de regels ook af hoe je goed gedrag beloont en eventueel slecht gedrag bestraft.

Tip 6. Leg de afspraken vast

Leg de afspraken met sporters en ouders vast. Je kunt ze rondsturen per mail of uitdelen op papier. Je kunt ze ook vastleggen in een contract en door de sporters laten ondertekenen.

Afspraken met andere groepen binnen de vereniging

Naast de verenigingsregels en de groepsafspraken met sporters is het goed ook met andere groepen binnen de vereniging afspraken te maken over gewenst gedrag. Dit kunnen trainers, begeleiders, scheidsrechters, vrijwilligers, ouders, bestuursleden of andere betrokkenen zijn. Iedereen draagt een steentje bij aan een sportieve, plezierige en veilige sfeer. Je vereniging kan dit op verschillende manieren organiseren:

  • Organiseer avonden voor de verschillende groepen
  • Maak gezamenlijk afspraken hoe de vereniging wordt vertegenwoordigd
  • Maak afspraken hoe je elkaar aanspreekt op positief én negatief gedrag
  • Leg de afspraken vast en publiceer ze eventueel op de website of in een ander medium

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: