Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Ondersteun de coach

Door NOC*NSF

De trainer, coach, begeleider m/v (verder: coach) speelt binnen de vereniging een belangrijke rol. Hij begeleidt en motiveert zijn sporters. Zijn doel is om sporters met veel plezier naar de training en wedstrijd te laten komen en dat zij zich op alle gebieden goed ontwikkelen.

Ook stimuleert de coach sportief en respectvol gedrag binnen de groep. Bij de rol van coach komt dus heel wat kijken. Jouw vereniging kan haar coaches hierbij op veel manieren ondersteunen, bijvoorbeeld met:

 • Cursusavonden voor jeugdcoaches over de rol van de coach bij het begeleiden van sporters
 • Duidelijke afspraken aan het begin van het seizoen over de manier van begeleiden en sportiviteit en respect
 • Begeleiding tijdens wedstrijden en trainingen, liefst door iemand die speciaal is opgeleid in een coach de coach-programma of -bijscholing (informeer bij je bond of de Academie voor Sportkader (ASK) naar de mogelijkheden
 • Een aanspreekpunt binnen je vereniging voor individuele vragen over de begeleiding van sporters

Voortgangsgesprekken

Het voeren van voortgangsgesprekken heeft vele voordelen. Elke vereniging maakt haar eigen keuze wie de gesprekken het best kan voeren met de coaches. Dit kan bijvoorbeeld een hoofdtrainer, technisch jeugdcoördinator, leeftijdscoördinator of een bestuurslid zijn. Leg de resultaten van de gesprekken en eventuele actiepunten schriftelijk vast. Aan de hand van de resultaten kan een bestuur besluiten om bijvoorbeeld organisatorische zaken anders aan te pakken, onderlinge communicatie te verbeteren of meer opleidingsmogelijkheden aan te bieden.

Deze voortgangsgesprekken kun je het beste voeren aan het begin van het seizoen. Spreek daarin wederzijdse verwachtingen uit. Voer gedurende het seizoen nog minstens een of twee voortgangsgesprekken. Hierin bespreek je de praktijkervaringen van de coach met zijn groep en individuele sporters.

Een belangrijk doel voor de coach is de ontwikkeling van zijn individuele sporters én de groep: boeken we vooruitgang op de training, hoe verlopen de wedstrijden, etc. Daarnaast heeft een coach vragen over de persoonlijke en sociale ontwikkeling van sporters: lukt het mij de 4 inzichten over goed trainerschap in de praktijk te brengen?

 • Bied ik voldoende structuur aan mijn sporters? Lukt het me ze aan te spreken? Wat doe ik bijvoorbeeld als ik merk dat een sporter wordt gepest?
 • Hoe stimuleer ik mijn sporters op de juiste wijze? Hoe leer ik ze omgaan met winst en verlies?
 • Heb ik aandacht voor alle sporters individueel? Wat doe ik met een sporter die faalangst lijkt te hebben? Hoe voorkom ik dat een sporter buiten de groep valt?
 • Geef ik sporters voldoende eigen verantwoordelijkheid in de keuzes die ze kunnen maken?

Dit soort vragen blijft vaak onderbelicht, maar ze zijn belangrijk voor coach en sporters om goed te functioneren. Probeer daar in een gesprek met de coach aandacht aan te besteden.

 • De vereniging krijgt zicht op wat zich bij alle teams of groepen afspeelt.
 • De vereniging krijgt een indruk van het persoonlijk functioneren van de coach.
 • De coach kan eigen vragen, wensen of problemen naar voren brengen. Een coach klopt bij problemen niet altijd meteen bij iemand van de vereniging aan: de drempel kan te hoog zijn, problemen worden niet altijd direct (h)erkend en het vraagt extra tijd. In een voortgangsgesprek komen eventuele problemen direct aan de orde. Dit voorkomt onvrede bij de coach zelf én bij zijn sporters.
 • Ze helpen de coach bij zijn ontwikkeling. Gesprekken maken de coach bewust van het eigen gedrag als het gaat om sportiviteit en respect, maar ook van het gedrag van anderen.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: