Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Opleidingen en bijscholingen

Door NOC*NSF

Investering van tijd en geld in personeel en vrijwilligers stopt niet bij het vinden van de juiste mensen. Uitbreiding van de kennis en vaardigheden kan grote stappen voorwaarts betekenen voor de club en de mensen in kwestie de nodige uitdaging en verdieping bieden. Bovendien is voor een aantal taken en functies  een bepaalde scholing verplicht. Blijvende ontwikkeling van de mensen past perfect in een tijd die steeds meer professionalisme van de sportclub vraagt.

Academie voor Sportkader

De Academie voor Sportkader is een samenwerkingsverband tussen NOC*NSF en veertien sportbonden. Ze draagt door onder andere het ontwikkelen van opleidingen, het verzorgen van (bij)scholing en (internationale) kennisuitwisseling zorg voor meer en beter sportkader. De voornaamste doelgroepen zijn trainers, coaches en scheidsrechters (instructeurs, leraren, docenten, juryleden, arbiters, et cetera). Het aanbod aan opleidingen en bijscholingen varieert van verschillende basisopleidingen tot het leren omgaan met specifieke doelgroepen zoals pubers, jongeren met autisme of sporters met gedragsproblematiek.

Een compleet overzicht van bijscholingen en verenigingstrajecten van de Academie voor Sportkader is te vinden op www.sportopleidingen.nl.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: