Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Data & Onderzoek

Door Dordt Sport

Veel regio’s in Nederland hebben te maken met een veranderende bevolkingssamenstelling en behoeftes van sporters en niet-sporters. Het is belangrijk voor beleidsmakers en sportaanbieders om daarop in te spelen. Zo kunnen ze zoveel mogelijk inwoners aan het bewegen krijgen én houden. Het verzamelen en inzetten van data kan daarbij van grote toegevoegde waarde zijn. Daarom doet gemeente Dordrecht samen met NOC*NSF een sportdeelname onderzoek. Zo krijgen ze meer inzicht in hun lokale sportlandschap. Op basis van die inzichten ontwikkelen Dordtse beleidsmakers en sportaanbieders een toekomstbestendig en modern sportbeleid.

Meer informatie kunt u vinden via deze link en dit filmpje.

Naast het sportdeelname onderzoek zetten we om de 2 jaar een verenigingsmonitor uit onder de Dordtse sportverenigingen. Dit doen we samen met het Mulier Instituut. We brengen ook de ongeorganiseerde sport in beeld. In de afgelopen jaren hebben we onder meer resultaten opgehaald over de urban sporters in onze stad. Verder hebben we meer inzicht gekregen over het gebruik van de openbare ruimte voor sport en bewegen.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: