Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wet- en regelgeving

Door Sport in Deventer

Een sportclub anno nu is gebaat bij een ambitieus, gemotiveerd en vooruitstrevend bestuur. Nieuwe plannen en besluiten van het bestuur moeten de club vooruit helpen. Clubs moeten echter ook aan de geldende wet- en/of regelgeving voldoen. Wetten en regels kunnen complex zijn en voor een voorzitter kan heel andere regelgeving relevant zijn dan voor bijvoorbeeld een penningmeester of een secretaris. Aan welke wettelijke eisen moet een stichting voldoen, wat zijn de exacte bevoegdheden van een voorzitter en welke consequenties hebben bepaalde besluiten?

Voor sportverenigingen in Deventer
Ga snel naar:

NOC*NSF: interessante informatie over wet- & regelgeving

Handboek Wet- en Regelgeving
Om clubbestuurders te helpen bij deze en andere vragen op het gebied van wet- en regelgeving riep NOC*NSF in 2005 in samenwerking met CIVIQ (Instituut Vrijwillige Inzet) en IOS (Interprovinciale Organisatie Sport) het 'Handboek Wet- en regelgeving' in het leven. 

Dit boekwerk, dat sinds 2005 regelmatig geüpdatet en geactualiseerd is, behandelt de voor clubbestuurders relevante onderwerpen waarbij wet- en regelgeving essentieel is en maakt daarbij steeds onderscheid tussen informatie die de bestuurder moet kennen en praktijkvoorbeelden die aansluiten op die informatie. Rechten en plichten van bestuurders, de voorzitter, de penningmeesters, de secretaris en vrijwilligers, belastingvormen, drank en horeca, de warenwet, auteursrechten, het komt allemaal aan de orde. Selecteer het onderwerp dat voor jou van toepassing is, lees de teksten en zorg dat je goed beslagen ten ijs komt. Je weg vinden in wet- en regelgeving is een kwestie van weten wat voor jou relevant is en dat is exact waar het handboek voor dient.

Regelhulp Sportbestuur
Een sportvereniging heeft te maken met allerlei wet- en regelgeving, bijvoorbeeld bij het inzetten van vrijwilligers en personeel en op het gebied van horeca, accommodaties en evenementen. Als bestuurder van een sportvereniging wordt je geacht alle relevante wetten en regels te kennen. Praktisch gezien is dat bijna onmogelijk. Maar, als er wetten of regels binnen jouw sportvereniging (per ongeluk) niet worden nageleefd, zou jij als bestuurder wel (mede) aansprakelijk kunnen worden gehouden. De regelhulp Sportbestuur geeft je meer inzicht in de complexiteit van wetten en regels die van toepassing kunnen zijn op jouw sportvereniging en de concrete maatregelen die je als bestuurder moet nemen.

Advies nodig?
Heb je als bestuurder van een sportclub advies nodig over de toepassing van wet- en regelgeving? Dan kun je wellicht jouw vraag neerleggen bij de Sportdesk van EY.  Als Partner in Sport ondersteunen zij (samen met HVG) sportverenigingen met de Sportdesk. Hier kunnen sportverenigingen via sportdesk@nl.ey.com terecht met vragen op fiscaal, juridisch en administratief gebied.

Een tweede juridische adviesdesk voor de sport wordt geboden door DAS. Is jouw sportbond aangesloten bij DAS voor de Sport? Dan kun je altijd bellen met jouw eigen juristenteam over juridische vragen. Je wordt op de hoogte gehouden van relevante juridische ontwikkelingen en krijgt toegang tot handige voorbeelddocumenten.

Last but not least kun je als lokale vereniging gebruik maken van de bestuurscoaches, b.v. bij het ontwikkelen van een toekomstvisie voor je organisatie, bij het werven van vrijwilligers of het opstellen van een financieel goed onderbouwde basis voor je club. Deze experts zijn afkomstig uit het Deventer bedrijfsleven. Zij zetten hun specialistische kennis graag in om vrijwilligersorganisaties verder te helpen. Je kunt meer informatie vinden over via Deventer Doet

Bron: https://voorclubs.sport.nl/bestuur-en-organisatie/wet-en-regelgeving

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Op wijzigingen voorbehouden!

Binnen dit thema


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: