Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gemeente Deventer

Door Sport in Deventer

De samenleving verandert in rap tempo. Steeds meer mensen verkiezen individuele sporten zoals hardlopen en bootcamp boven sporten in verenigingsverband zoals hockey, volleybal en honkbal. Dat sporten en bewegen cruciaal is voor de gezondheid is alom bekend. Daarnaast verbindt sport, biedt het nieuwe ervaringen en sociale contacten met andere mensen.

Sportbeleid gemeente Deventer

Om sporten en bewegen zo goed mogelijk te kunnen faciliteren heeft de gemeente Deventer in 2021 het sportbeleid 'Samen sporten maakt sterker' voor de periode tot 2030 vastgesteld. 

Sport- & Beweegakkoord 2.0

Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken.

Het nieuwe lokale sportakkoord bestaat uit één of meerdere van deze zes thema’s:

  • Inclusie en diversiteit
  • Sociaal-veilige sport
  • Vitale sportaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen
  • Maatschappelijke waarde van topsport

Iedere gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokale sportakkoord. Momenteel vindt er een herijking plaats van het Sport- & Beweegakkoord Deventer. Wanneer deze gereed is vind u op Clubbase alle informatie over dit akkoord. Kijk voor goede voorbeelden op onderstaande link.

Meedoen subsidie

De subsidieregeling Meedoen is bedoeld voor sociale / sociaal-culturele activiteiten en kan worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen, stichtingen, buurthuizen en speeltuinverenigingen. Met de subsidie Meedoen kunnen deze organisaties sociale en sociaal-culturele activiteiten organiseren die gericht zijn op zelfredzaamheid en het sociale netwerk binnen de gemeente Deventer. De activiteiten kunnen zowel gemeentebreed als wijkgericht zijn.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: