Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Groeiseizoen natuurgras van start: kies voor milieuvriendelijk beheer

NOC*NSF07 mrt. 2022

Natuurgras sportvelden horen bij een gezonde leefomgeving. Het is van groot belang het onderhoud milieuvriendelijk te doen voor een gezonde sportomgeving, een optimale speelkwaliteit en een sportveilig terrein. Milieuvriendelijk onderhoud en beheer van onze sportterreinen betekent dat we onze sportvelden beheren zonder belastend of vervuilend te zijn. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruiden, ziekten en plagen hoort daar niet bij.

Integrated Pest Management (IPM)

Integrated Pest Management (IPM) is de milieuvriendelijke beheermethode voor natuurgras om te komen van bestrijding, door gebruik van middelen, naar preventie. IPM betekent dat onkruiden, ziekten en plagen zoveel mogelijk worden voorkomen. En wanneer er toch problemen ontstaan hoe deze goed op te lossen zonder gebruik van chemische middelen. Gelukkig zijn er voldoende hulpmiddelen die de sportvereniging ondersteunen bij het onderhoud en beheer van natuurgras sportvelden. Deze zijn ontwikkeld door sportbonden in samenwerking met NOC*NSF.

E-learning Pesticidenvrij beheer natuurgras sportvelden

Als vrijwilliger bij een sportvereniging heb je met kennis en kunde veel invloed op de kwaliteit van de robuuste grasmat en dus op het succes van pesticidenvrij beheer. De gratis en interactieve e-learning ‘Pesticidenvrij beheer natuurgras sportvelden’ ondersteunt je hierbij. De e-learning besteedt onder andere aandacht aan: uitleg over milieuvriendelijk beheer en de rol van Integrated Pest Management (IPM); de oorzaken en het herkennen van onkruiden, ziekten en plagen; een onderhoudsplanning opstellen en de rol van de vrijwilliger. Naast aandacht voor voetbal wordt ook ingegaan op pesticidenvrij beheer bij honk- en softbal, rugby, atletiek en cricket.

Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer

De ‘Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer’ biedt heel uitgebreide informatie over preventief beheer en onderhoud van natuurgrassportvelden. Met deze handreiking wordt duidelijk waarom plagen, ziekten en onkruiden ontstaan, onder welke omstandigheden en wat een beheerder kan doen om dit te voorkomen. Naast het ideale ontwerp en de aanleg worden verschillende onderhoudsmaatregelen (manier van maaien, beluchten, bemesten, etc.) voor de best mogelijke grasmat besproken. Verder wordt van een groot aantal ziekten, plagen en onkruiden uitgelegd hoe deze chemievrij bestreden kunnen worden. Deze handreiking is vooral handig nadat je de e-learning gevolgd hebt.

Ziekte, plagen en ongewenste gewassen op grassportvelden

In Nederland liggen duizenden natuurgrasvelden waarop sporters onder alle weersomstandigheden moeten spelen en trainen. Door bespeling en weersinvloeden verandert de kwaliteit van de grasmat steeds. Door bespeling ontstaan open plekken in de mat waar ongewenste grassen en onkruiden zich kunnen vestigen. Verder kunnen ziekten en plagen de kwaliteit van de grasmat nadelig beïnvloeden. Het onderhoud moet erop gericht zijn de  groeiplaatsomstandigheden voor de grasplant te optimaliseren, maar ondanks dat kan iedere beheerder worden geconfronteerd met ongewenste ‘bezoekers’. Het is zaak deze tijdig te herkennen, zodat zo snel mogelijk de juiste maatregelen genomen kunnen worden. De brochure Ziekten, plagen en ongewenste gewassen op grassportvelden van de KNVB helpt daarmee.

Factsheet: bestuurders en pesticidenvrij onderhoud van natuurgras

Met ingang van 1 april 2020 mogen op sportvelden in principe geen pesticiden meer worden gebruikt tegen onkruiden, ziekten en plagen. Tot eind 2022 gelden nog enkele uitzonderingen, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM) gehanteerd wordt en onvoldoende resultaat heeft gehad. Het is van groot belang om IPM vanaf nu te integreren in het beheer en onderhoud van sportvelden, zeker gezien het volledige verbod van pesticiden op sportvelden eind 2022. De Factsheet: bestuurders en pesticidenvrij onderhoud van natuurgras beschrijft voor verenigingsbestuurders het pesticidenvrij sportveldbeheer op hoofdlijnen.

Factsheet: vrijwilligers en pesticidenvrij onderhoud van natuurgras

Onkruiden, ziekten en plagen verminderen de bespeelbaarheid en het aanzien van  grassportvelden. Als een veld te glad of te hobbelig wordt of wanneer kale plekken (dreigen te) ontstaan, is bestrijden soms nodig. Vanaf 1 april 2020 mogen hiervoor in principe geen pesticiden meer worden gebruikt. Een aantal beheerders bewijst al jarenlang dat pesticidenvrij beheer goed samengaat met prima bespeelbare velden. De Factsheet: vrijwilligers en pesticidenvrij onderhoud van natuurgras beschrijft het pesticidenvrij sportveldbeheer op hoofdlijnen en de rol die vrijwilligers daarin hebben.

Frequently Asked Questions (FAQ) natuurgras

In de dagelijkse praktijk van onderhoud en beheer van onze sportterreinen blijken er veel vragen te zijn over milieuvriendelijk beheer van onze natuurgras buitensportterreinen. In de Frequently Asked Questions natuurgras worden daarom een aantal van deze veel gestelde vragen over milieuvriendelijk beheer van natuurgras beantwoord.


NOC*NSF 07 mrt. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: