Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Steeds meer gemeenten beheren grassportvelden zonder gewasbeschermingsmiddelen

NOC*NSF09 mei 2022

In 2021 gebruikte ruim drie kwart van de gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden. In 2020 was dit nog ongeveer de helft. Van de gemeenten die deze middelen nog wel gebruiken, wil bijna 90 procent dit gebruik terugdringen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Uit het onderzoek blijkt verder dat net als in 2020 drie kwart van de gemeenten behoefte heeft aan ondersteuning bij het milieuvriendelijk beheer van grassportvelden. Ze willen voornamelijk graag:

  • meer algemene informatie over milieuvriendelijk beheer;
  • uitwisseling van goede voorbeelden in de regio;
  • kennisdeling;
  • een stappenplan voor milieuvriendelijk werken.

Gemeenten nemen maatregelen

Nederlandse gemeenten treffen diverse maatregelen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen:

  • 60 procent van de gemeenten die het beheer uitbesteden verzoekt externe uitvoeringspartijen om geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken; in 2020 was dit nog 46 procent.
  • Een derde van de gemeenten die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer handelt volledig volgens de aanpak van Integrated Pest Management (IPM). De overige 66 procent past het merendeel van de IPM-maatregelen toe.
  • Net als in 2020 houdt één op de vijf gemeenten die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer een gewasbeschermingsmonitor bij.

Onderzoek op basis van vragenlijst onder gemeenten

Voor dit onderzoek is, net als bij de eerdere 0-meting, een online vragenlijst uitgezet bij alle gemeenten in Nederland, gericht aan de beheerders van gemeentelijke grassportvelden. De vragenlijst is ingevuld door 116 verantwoordelijken voor dit beheer bij gemeenten. Merle Schots, onderzoeker bij het Mulier Instituut: "Het merendeel van de natuurgrassportvelden is in beheer bij gemeenten. Uiteraard zijn er ook verenigingen, die hun velden in eigen beheer hebben. Voor ons was het helaas niet mogelijk om dat ook te onderzoeken. Maar we gaan ervan uit dat het beeld vergelijkbaar is. Aan clubs die hun velden in eigen beheer is mijn advies dan ook zeker om, wil je als club het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen, gebruik te maken van de daarvoor beschikbare ondersteuning."

Het Mulier Instituut heeft deze 1-meting milieuvriendelijk beheer uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de werkgroep milieuvriendelijk beheer van sportvelden.

Lees de volledige bevindingen in de ‘Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2021’.


NOC*NSF 09 mei 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: