Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Doel en doelgroepen

Door NOC*NSF

Communiceren doe je om iemand te bereiken. Waarom je dat wilt, dat is je communicatiedoel. En bij het bepalen van je communicatiedoel stel je ook de vraag tot welke actie het bij de doelgroep moet leiden. Dat klinkt eenvoudig, maar is soms best lastig.

Bij veel clubs gaat het bij communicatie bijvoorbeeld om het werven en behouden van leden, vrijwilligers en/of sponsoren. Je doet er goed aan duidelijk te benoemen wat je wilt bewerkstelligen en waarom dat zo is. Dus niet alleen: ‘We willen dat er meer mensen naar onze club komen.' Maar dan ook: 'Waarom willen we dat er meer mensen komen? We willen meer leden.’

Doelgroep

Het woord ‘doelgroep’ viel al even. Naast het bepalen van je communicatiedoelen is het goed om vast te stellen wie je wilt bereiken. Bij ledenwerving gaat het bijvoorbeeld om niet-leden die wellicht lid van jouw club willen worden. Als je weet wie je doelgroep is, is het tijd om te bepalen welke communicatiemiddelen daar het best bij passen. Immers, om jongeren te bereiken moet je andere wegen bewandelen dan bij 50-plussers.

Zeker op het digitale vlak zijn er in de laatste twintig jaar veel communicatiemiddelen bij gekomen. Dat biedt veel mogelijkheden, maar maakt het soms lastig om overzicht te houden. Zowel bij het bepalen van de verschillende doelgroepen die je wil bereiken als je communicatiedoelen, is het daarom handig om een matrix te gebruiken. Zet je doelgroepen en communicatiedoelen op een rij en geef per communicatiemiddel aan of het bijdraagt aan je doel. Zo krijg je inzicht in je huidige situatie en weet je ook waar je aan kunt werken.

Intern/extern

De volgende vraag die je jezelf moet stellen is: betreft het interne of externe communicatie? Het verschil ligt voor de hand, maar bij sportclubs zijn ze lang niet altijd duidelijk gescheiden. Immers, berichtgeving via je online kanalen is voor iedereen bereikbaar, of je dat nu wilt of niet. Toch is er een onderscheid te maken.

  • Interne communicatie is communicatie specifiek en alleen gericht op (een deel van de) interne doelgroepen;
  • Externe communicatie is gericht op iedereen: externe én interne doelgroepen.

Vaak werkt het prettig om voor verscheidene communicatiedoelen vaste aanspreekpunten te hebben. Door bijvoorbeeld voor sponsoring of vrijwilligers vaste mensen te kiezen, is het makkelijk om overzicht over te houden en zichtbaar te zijn voor andere partijen. En nog belangrijker is het om bij het kiezen van je aanspreekpunt voor een doelgroep iemand uit de doelgroep zélf te betrekken. Vraag een 50-plusser of hij je bestuur helpt bij het bereiken van zijn leeftijdsgroep. Zo is de kans groot dat je de juiste communicatiemiddelen kiest. En als je jongeren wilt bereiken, betrek dan jongeren erbij die bijvoorbeeld willen vloggen.

Bij interne communicatie zijn de berichten geschikt voor (een deel van) de interne doelgroepen. Dan gaat het bijvoorbeeld om specifieke groepen binnen een club zoals teamleiders, commissieleden of ouders van kinderen in hetzelfde team. In deze gevallen is communicatie een interne aangelegenheid en zijn interne communicatiemiddelen de geschikte kanalen. Deze kunnen variëren van persoonlijke communicatie in de vorm van bijeenkomsten tot digitale kanalen als e-mail, maar ook media waarbij je makkelijk digitale groepen kunt aanmaken zoals Facebook en WhatsApp. Via het laatstgenoemde middel kun je doorgaans heel direct en snel contact leggen, wat bijvoorbeeld prettig kan zijn bij overleg tussen ouders over vervoer naar een uitwedstrijd.

Andere berichten kunnen interessant zijn voor zowel interne als externe doelgroepen. Voor deze berichten kunnen heel goed de kanalen worden gebruikt die ook geschikt zijn voor met name externe communicatie. Dan gaat het met name om media met een grote ‘platformfunctie’, waardoor het bereik en de zichtbaarheid groter zijn. Je kunt denken aan de clubwebsite, Facebook en Twitter. Een mooi voorbeeld daarvan vind je hier

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: