Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Communicatiemiddelen en -kanalen

Door NOC*NSF

Het aantal communicatiemiddelen waarover een club kan beschikken is groot en de kanalen die ons daarvoor ter beschikking staan worden ook steeds diverser. Begrijpelijk dat het moeilijk is dat overzichtelijk te houden, maar dat is wel heel belangrijk! Hieronder volgt een korte opsomming.

ALV

Traditioneel communiceert een club met zijn leden in de algemene ledenvergadering. Dat is verplicht op basis van het verenigingsrecht, maar dat betekent zeker niet dat dit communicatiemiddel niet gebruikt kan worden om je boodschap aan je leden over te brengen. Denk als bestuur eens na over de vorm en inhoud van deze vergaderingen. Inspiratie daarvoor vind je hier.

Nieuwsbrief

Veel verenigingen communiceren verder ook nog door middel van een nieuwsbrief intern. Dat kan in gedrukte/geprinte vorm zijn, maar tegenwoordig worden ze voornamelijk digitaal uitgebracht. Tips daarvoor vind je onder andere hier. Als je de nieuwsbrief digitaal maakt, dan vormt die een onderdeel van je online communicatie, die wordt hier verder behandeld.

Persbericht

Als je naar anderen dan je eigen leden wilt communiceren, dan is het veel ingewikkelder om die mensen te bereiken, die je wilt bereiken. Vaak is een persbericht dan een goede manier om voor bredere verspreiding van je boodschap te zorgen. Persberichten stuur je bijvoorbeeld naar lokale of regionale media.

Persberichten kunnen helpen om bekendheid te geven aan activiteiten van je club. Dat doe je omdat je wilt dat mensen weten wat jouw club allemaal doet. Het draagt bij aan het imago van je club, maakt je leden trots dat ze erbij horen en is ook een mooie gelegenheid om je sponsoren te bedanken.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: