Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gezonde kantine

Door NOC*NSF

De kantine is de belangrijkste ontmoetingsplek voor de leden van een sportvereniging. En voor de club vaak ook een belangrijke bron van inkomsten. Hoe maak je van je kantine het kloppend hart van je club? En hoe voldoe je aan alle wet- en regelgeving, die daarbij komt kijken?

De kantine is een vanzelfsprekendheid voor vrijwel elke club. Wanneer de club de kantine zelf uitbaat, is het bovendien een goede bron van inkomsten. Een horecaonderneming leiden is echter niet niks en zelden de expertise van clubbestuurders of sportschoolhouders. Dan is het belangrijk dat er voldoende kennis en informatie beschikbaar is om toch een goed beleid te kunnen voeren. 

Alcoholwet

Juist bij clubs lopen veel jongeren rond, maar voor de vrijwilliger achter de bar is het goed naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol schenken niet altijd makkelijk. Alcohol schenken aan minderjarigen is verboden. Het is schadelijk voor een lichaam in ontwikkeling en kan andere negatieve gevolgen hebben. De campagne Blijf Helder, een initiatief van NOC*NSF en Heineken, is in het leven geroepen om verantwoorde alcoholconsumptie bij sportclubs te bevorderen.

De Alcoholwet heeft in de eerste plaats als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Met behulp van een checklist kun je als club bepalen of de wet op jouw vereniging van toepassing is en of deze goed wordt nageleefd. Wanneer de Alcoholwet van toepassing is, moet de vereniging een drank- en horecavergunning hebben. Deze vergunning moet bij de gemeente worden aangevraagd.

Gezonde voeding 

De kantine is ook steeds meer dé plek waar sport en gezonde voeding samenkomen. Initiatieven als Jongeren Op Gezond Gewicht en in het verlengde daarvan Team:Fit, voorheen De Gezonde Sportkantine, zijn er om voornamelijk jongeren te stimuleren ook naast het veld gezonder te leven. De centrale boodschap daarbij is dat gezonde snacks heel lekker kunnen zijn en dat ze niet als vervanging van, maar als alternatief naast de bekende snacks kunnen gelden. 

Warenwet

De Warenwet (Artikel 17) is bedoeld om te waken over de gezondheid van de burger en probeert te voorkomen dat er levensmiddelen worden geproduceerd en verstrekt die schadelijk voor de volksgezondheid zijn. De Warenwet is dus ook van toepassing voor iedere sportclub die een eigen kantine exploiteert en waar levensmiddelen worden bereid en verkocht. De Warenwet verplicht alle clubs zich aan de regels van de Hygiënecode te houden. 

Hygiënecode

Sinds 1 april 2016 is er een nieuwe Hygiënecode voor de horeca van kracht. Deze 'code' geldt dus ook voor sportkantines. Volgens de Warenwet is immers iedere onderneming waar voedsel wordt bereid of verkocht, verplicht te werken volgens de Hygiënecode. Met voedsel moet zeer zorgvuldig worden omgegaan, zodat de gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk zijn. Je moet er toch niet aan denken dat op jouw club een Salmonellabacterie alle kans krijgt zich te verspreiden.

Regelhulp

Werken met voedingsmiddelen vraagt om de nodige zorgvuldigheid. Houdbaarheidsdatums checken, de koeling netjes houden en natuurlijk persoonlijke hygiëne: handen wassen! In de horeca zijn deze regels en richtlijnen opgenomen in de hygiënecode. Omdat die regels net zo goed gelden voor sportkantines en goede naleving ervan lang niet altijd eenvoudig is, ontwikkelde NOC*NSF samen met Bureau de Wit de online Regelhulp hygiëne voor sportkantines.

De regelhulp geeft precies aan wat je moet doen om de hygiëne en voedselveiligheid in de keuken te bewaken en leidt bovendien tot advies op maat. Door in de regelhulp een aantal vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de situatie in jouw kantine, krijg je een overzicht van de eventueel door jou te nemen maatregelen.

Weet je exact wat je in jouw kantine moet doen om aan alle regels te voldoen, dan moet je vereiste werkzaamheden ook nog uitvoeren. Daarvoor is tevens een log- en instructieboek beschikbaar, speciaal voor sportkantines. In dit logboek vind je de instructie- en registratieformulieren die je nodig hebt voor het uitvoeren van de controles. Dat maakt het een stuk makkelijker om aan alle regels te voldoen.

Kantines waarin gewerkt wordt met vers voedsel raden wij aan de Hygiënecode aan te schaffen. NOC*NSF is met de Koninklijke Horeca Nederland overeengekomen dat deze voor hun ledentarief van € 30,- kan worden aangeschaft. U kunt de originele Hygiënecode voor de Horeca bestellen door een e-mail te sturen aan sportsupport@nocnsf.nl. 

Allergenenwet

Vanaf 13 december 2014 zijn sportkantines, verplicht allergeneninformatie te geven aan gasten die daarom vragen. De wetgeving allergenen (Artikel 22) geldt voor alle bedrijven, die werken met levensmiddelen (eten en drinken). Belangrijkste verandering is de allergenen informatie bij niet-voorverpakte (onverpakte) producten. Om duidelijk te maken welke onverpakte producten allergenen bevatten, heeft NOC*NSF een lijst opgesteld.

Auteursrecht

Het lijkt heel logisch: in de kantine draait op de achtergrond een lekker muziekje, en als er gefeest wordt, dan zelfs wat luider. Daar zijn ook regels voor. Muziek die op de club wordt gedraaid, tv-uitzendingen voor een groot publiek zoals voetbalwedstrijden en zelfs fotomateriaal dat voor het clubhuis of het clubblad wordt gebruikt: daar moeten rechten over worden betaald. Sinds 1912 bestaat het auteursrecht, dat bedoeld is om het intellectueel eigendom van makers te beschermen. Het auteursrecht maakt het mogelijk dat makers een vergoeding ontvangen voor het gebruik van datgene zij hebben gemaakt. 

Buma/Stemra zorgt ervoor dat componisten en tekstschrijvers een vergoeding krijgen. Via Sena krijgen muzikanten en producenten een vergoeding voor het gebruik van hun werk. Videma is de partij die de rechten regelt en licenties afgeeft voor het vertonen van (tv)beelden en zorgt voor de vergoeding aan de rechthebbenden.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: