Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Veilig Sportklimaat

Door Sportbedrijf Lelystad

Helaas komen ongewenste omgangsvormen overal voor, ook in de sport. Denk bijvoorbeeld aan pesten, discriminatie, agressie of geweld. Een ander voorbeeld is seksuele intimidatie. Het kan daarbij gaan om een opmerking over iemands lichaam, een arm om de schouder of een tik tegen de bil. Als degene die dit ondergaat het niet leuk vindt is er sprake van ongewenst gedrag en moet het ophouden.

Heeft één van uw leden te maken met ongewenst gedrag, dan zijn er vertrouwenscontactpersoon die hem of haar verder kunnen helpen. Vaak vervult iemand binnen uw vereniging die rol en anders vindt u zo'n vertrouwenscontactpersoon bij uw sportbond. Meer informatie over wat zo iemand voor uw club kan betekenen vindt u onder het kopje Vertrouwenscontactpersoon. Verenigingen treden dus handelend op bij ongewenst gedrag, maar voorkomen soms ook dat dit soort gedrag op de club aanwezig is. Dit doen ze door een Gratis VOG voor sportverenigingen aan te vragen voor vrijwilligers en betaald personeel. Lees hier meer over bij het kopje 'Gratis VOG voor sportverenigingen'. Bij het kopje Centrum Veilige Sport Nederland leest u meer over dit thema. 

NOC*NSF: veilig sportklimaat

Sportplezier, daar gaat het om. Daarom is er door de sportbonden, NOC*NSF en gemeenten een gezamenlijke Nationaal Sportakkoord gemaakt. Dit is gebeurd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het akkoord wordt ook aandacht besteed aan ongewenst gedrag. Door het behalen van deze doelen, moet grensoverschrijdend gedrag worden teruggedrongen. 

  • Alle sportclubs hebben actief aandacht voor een positieve sportcultuur;
  • Het is de norm voor trainers, leraren en instructeurs om het welzijn van het kind boven winst te stellen;
  • Spelregels en de wijze van handhaving daarop zijn zodanig dat zij een positieve sportcultuur bevorderen;
  • Ouders en verzorgers langs de lijn zijn positieve supporters;
  • Alle gemeenten stellen in overleg met hun verenigingen een ondergrens op voor een positieve sportcultuur en handhaven deze wanneer dat noodzakelijk is;
  • De aanbevelingen van de commissie De Vries zijn geïmplementeerd.

Maar hoe doet u dat concreet? Waar begint u en wie doet wat? Het zijn vragen die veel sportverenigingen hebben. Daarom zijn er verschillende opleidingen, workshops en tool-kits beschikbaar voor iedereen binnen de club. Van bestuurder, trainer en coach tot scheidsrechter en jurylid. En niet te vergeten: sporters en hun ouders. Op deze website kunt u veel informatie vinden over sportplezier en vindt u goede voorbeelden in de vorm van artikelen, filmpjes etc.

Kennis en vaardigheden

Ook zijn er verschillende opleidingen en trainingen te volgen, waarbij verenigingsbestuurders, trainers, coaches, begeleiders en scheidsrechters en officials leren hoe ongewenst gedrag op en rond het veld voorkomen en beperkt kan worden. Deze worden aangeboden door de Academie voor Sportkader (ASK). 

Daarnaast is er ook een sportopleiding tot vertrouwenspersoon te volgen.

Bronnen: Centrum Veilige Sport & NOC*NSF

Binnen dit thema


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: