Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stimuleringsvoucher

Door Lansingerland

Sport en bewegen hebben in deze tijd een nóg belangrijkere rol gekregen in onze samenleving. Naast de fysieke effecten biedt het enorme voordelen op bijvoorbeeld sociaal, emotioneel en intellectueel vlak. Door de coronacrisis staan sportorganisaties onder druk en hebben zij grotere moeite met het organiseren van hun activiteiten. Tegelijk is er een steeds groter besef ontstaan van de maatschappelijke waarde die deze organisaties leveren. De stimuleringsvoucher is bedoeld om hen hierbij praktisch en laagdrempelig te ondersteunen.

Wie kan een aanvraag doen?

De stimuleringsvoucher is breed aan te vragen door sportorganisaties en welzijnsorganisaties. Dit houdt in dat verenigingen, stichtingen, maar ook ‘commerciële’ organisaties hier aan mee kunnen doen, mits hun aanvraag binnen de ambities van het Sportakkoord past.

Voorwaarden

Bij het aanvragen van de stimuleringsvoucher worden een aantal randvoorwaarden gehanteerd:
1. Het project wordt uitgevoerd in de gemeente Lansingerland.
2. De aanvraag is compleet. D.w.z. het aanvraagformulier is volledig ingevuld, er is een
begroting/kostenspecificatie aangeleverd.
3. Het maximaal aan te vragen bedrag is €2500,-. Mocht je project groter uitpakken dan dit bedrag, neem dan contact op met Lansingerland Beweegt om de mogelijkheden te bespreken.
4. Elke organisatie kan slechts één aanvraag indienen. Wel is het mogelijk om bij meerdere projecten betrokken te zijn.
5. De aanvraag is binnen de aanvraagtermijn ingediend (tot 1 november).
6. De ontvanger draagt zorg voor het tussentijds op de hoogte houden van de stuurgroep Sportakkoord.
7. De ontvanger geeft ter evaluatie weer wat de effecten en resultaten van het project waren. Hiervoor wordt een evaluatieformulier toegestuurd wat de aanvrager als format kan gebruiken.

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

Alle aanvragen worden door de stuurgroep van het Sportakkoord in behandeling genomen. Deze stuurgroep bestaat uit de Beleidsmedewerker sport van de gemeente Lansingerland, de lokale adviseur sport en de sportcoaches van Lansingerland Beweegt.

Op basis van de volgende kaders worden punten toegekend:

  1. Maatschappelijke waarde
    Wat is de maatschappelijke waarde van het project? Kijk ter inspiratie naar de ambities uit het
  2. Samenwerking
    Vindt er samenwerking plaats tussen meerdere organisaties om het project te realiseren? Omschrijf dit en geef aan hoe deze samenwerkingen het project versterken.
    Duurzaamheid
    In welke mate kan het project worden voortgezet na de stimuleringsvoucher? Zijn de effecten ervan ook daarna blijvend?

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Het is mogelijk om in alle fasen van je aanvraag ondersteuning en advies te vragen. Heb je nog geen ideeën en wil je bijvoorbeeld een brainstorm organiseren? Zijn er al ideeën maar heb je hulp nodig om deze concreet te maken? Heb je vragen over de procedure?
Neem hiervoor contact op met Linda van Etten van
Lansingerland Beweegt via info@lansingerlandbeweegt.nl

Waar kan ik de aanvraag indienen?

Stuur het ingevulde aanvraagformulier inclusief een gespecificeerde begroting naar
info@lansingerlandbeweegt.nl

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: