Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stimuleringsbudget

Door Lansingerland

Sport en bewegen hebben in deze tijd een nóg belangrijkere rol gekregen in onze samenleving. Naast de fysieke effecten biedt het enorme voordelen op bijvoorbeeld sociaal, emotioneel en intellectueel vlak. Tegelijk is er een steeds groter besef ontstaan van de maatschappelijke waarde die deze organisaties leveren. Het stimuleringsbudget is bedoeld om hen hierbij praktisch en laagdrempelig te ondersteunen.

Wie kan een aanvraag doen?

Het stimuleringsbudget is breed aan te vragen door sportorganisaties en welzijnsorganisaties. Dit houdt in dat verenigingen, stichtingen, maar ook ‘commerciële’ organisaties hier aan mee kunnen doen, mits hun aanvraag binnen de ambities van het Sportakkoord past.

Wat zijn de voorwaarden?

De aanvraag voor het stimuleringsbudget moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

1.     Het initiatief draagt bij aan de ambities uit het Sportakkoord Lansingerland 2.0;
2.     Het initiatief is gericht op sport en bewegen;
3.     Het initiatief wordt uitgevoerd in de gemeente Lansingerland;
4.     De aanvraag is gericht op een nieuw of vernieuwend initiatief dat financiële ondersteuning nodig heeft in de opstart;
5.     Elke organisatie kan slechts één aanvraag indienen per jaar. Wel is het mogelijk om per jaar bij meerdere initiatieven met een andere (hoofd)aanvrager betrokken te zijn;
6.      De realisatie van het initiatief mag niet gestart zijn vóór indiening en beoordeling van de volledige aanvraag;
7.     De aanvraag is compleet, dat wil zeggen: het aanvraagformulier is volledig ingevuld en ondertekend, er is een begroting/kostenspecificatie en een kopie van de pinpas behorend bij het IBAN-nummer aangeleverd.

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

Alle aanvragen worden door de stuurgroep van het Sportakkoord Lansingerland 2.0 in behandeling genomen en beoordeeld. Deze stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit sport- en welzijnsorganisaties, de coördinator sport en preventie en de gemeente. De stuurgroep neemt het besluit over het al dan niet (deels) toekennen van het stimuleringsbudget voor het initiatief en streeft ernaar om binnen acht weken een besluit te nemen.

Belangrijk om te weten:

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en dienen volledig en juist te zijn ingevuld. De stuurgroep kan een lager bedrag toekennen dan aangevraagd indien specifieke onderdelen van de aanvraag en/of daarbij horende kosten niet passend zijn bij de ambities van het Sportakkoord Lansingerland 2.0 en/of de voorwaarden van het stimuleringsbudget.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Het is mogelijk om in alle fasen van je aanvraag ondersteuning en advies te vragen. Heb je nog geen ideeën en wil je bijvoorbeeld een brainstorm organiseren? Zijn er al ideeën maar heb je hulp nodig om deze concreet te maken? Heb je vragen over de procedure?
Neem hiervoor contact op met Linda van Etten van
Lansingerland Beweegt via info@lansingerlandbeweegt.nl.

Waar kan ik de aanvraag indienen?

Stuur het ingevulde aanvraagformulier inclusief een gespecificeerde begroting naar
info@lansingerlandbeweegt.nl.

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: