Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Door Dordt Sport

De afgelopen jaren hebben we een Dordts Sportakkoord en Preventieakkoord gehad. Vanaf 1 januari 2024 gaat Sportakkoord II, met een aantal middelen uit GALA, vooral gericht op sport, bewegen, mentale gezondheid, ontmoeting en samenwerking, op in het Dordts Vitaliteitsakkoord.

Er is voor het kalenderjaar 2024 € 45.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad gericht op o.a. sport en bewegen voor Dordtenaren (0-100 jaar). Hiervoor kan dit jaar een bedrag van maximaal € 2.500 incl. BTW aangevraagd worden. Indienen gebeurt in twee verschillende rondes.

Hier vind je meer informatie en lees je waar een initiatief aan moet voldoen. Het is bijvoorbeeld vereist om samen te werken (met het sociale domein). Voor sport- en beweegactiviteiten zijn er aanvullende uitgangsregels opgesteld vanuit Sportakkoord II. Deze zijn ook via bovenstaande link te vinden onder 'uitgangspunten en spelregels'.

Ook plannen we dit jaar een aantal netwerkbijeenkomsten, om partijen uit de stad te ontmoeten. De volgende bijeenkomst staat gepland op woensdag 19 juni. Hierover later meer.

Heb je als sportaanbieder een idee? Dan hoeft dit zeker nog niet helemaal uitgewerkt te zijn. Tijdens een adviesgesprek kunnen we juist met partijen meedenken en ook kijken welke andere organisaties uit Dordt hier mogelijk bij kunnen aanhaken.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: