Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Diversiteit en inclusie: informatie gebundeld op Clubbase

NOC*NSF18 feb. 2021

Het mooie van de sportvereniging is, dat mensen met verschillende achtergronden en culturen elkaar daar ontmoeten en plezier in de sport beleven. De sportclub is de plek bij uitstek om iedereen het gevoel te geven erbij te horen, ongeacht zijn of haar leeftijd, sociaal-economische achtergrond, etniciteit, fysieke of cognitieve beperkingen of seksuele voorkeur. Daarom kan de sportclub een belangrijke rol vervullen in het bevorderen van diversiteit en inclusie in onze samenleving.

Toch zijn er nog altijd veel mensen in Nederland die geen lid zijn van een sportclub. Om de sportclub toegankelijk te maken voor iedereen, is het van belang dat clubs aandacht besteden aan diversiteit en inclusie. Het draagt bij aan gelijke kansen, meer en betere sociale contacten en een gezonde sportcultuur in Nederland.

Alles op één plek

Op de website van Clubbase is nu alle informatie over diversiteit en inclusie gebundeld. Er staan praktische tips voor clubs over hoe ze met dit thema aan de slag kunnen gaan. Ten slotte is er informatie te vinden over verschillende doelgroepen zoals kwetsbare mensen, aangepast sporten en 50-plussers.


NOC*NSF 18 feb. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: