Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

ALV als middel om dubieuze plannen onder de loep te nemen

NOC*NSF05 dec. 2019

Het overgrote deel van de sportclubs in Nederland wordt bestuurd door vakkundige mensen met een hart voor de vereniging. Komen er wisselingen in de clubleiding, dan is daar altijd nog de algemene ledenvergadering (ALV) die plannen bewaakt en zorgt dat de club geen scheve schaats rijdt. Toch overkomt het verenigingen dat de verkeerde mensen de touwtjes in handen krijgen en de club daardoor in bestuurlijke en/of financiële problemen komt. Bij White Boys Waspik was dit het geval. Lokale ondernemers zijn daar de club te hulp geschoten en behoedden hen voor een ondergang.

The White Boys presenteerde begin 2019 grote ambities. De club wilde naar de hoogste klasse in het amateurvoetbal. Busjes zouden de jeugd naar de training brengen en vrijwilligers, spelers en trainers zouden vergoedingen krijgen. De toezeggingen die de toenmalig voorzitter deed konden niet waargemaakt worden. Van de talloze sponsoren die de preses achter de hand zou hebben, kwam weinig terecht, waardoor de club met een financieel gat kwam te zitten.

Vooruitkijken

Een aantal ondernemers, dat tevens betrokken was bij de club, staat nu garant voor de tekorten. Er was sprake van achterstallige betalingen aan leveranciers, vooral de busjesdienst voor kinderen kostte een flinke duit. Maar na de garantstelling kan White Boys Waspik weer vooruitkijken.

Het gebeurt in de praktijk dus vaker dat prachtige plannen te mooi blijken om waar te zijn. Wees als vereniging dan ook altijd op je hoede met welke betrokkenen je in zee gaat. De leden van de club spelen een belangrijke rol in het toezicht hierop. Want tijdens een algemene ledenvergadering kunnen de leden met een positief kritische blik kijken naar de plannen voor de toekomst. En kan een kascommissie de financiële perikelen rond de club tegen het licht houden. Besteed je als club nauwelijks of zelfs geen aandacht aan een ALV, dan is de kans groter dat slechtwillenden ruim baan krijgen om de plannen uit te voeren. Het is dus belangrijk om hier als club zorgvuldig mee om te gaan.

Inspiratie hogere opkomst

Heb je als club moeite om leden warm te maken voor de ALV? Doe dan inspiratie op met de succesvolle voorbeelden van andere verenigingen. Zo koppelde voetbalclub Geuzenmiddenmeer een pubquiz aan de ALV en verdeelde volleybalvereniging Kalinko de onderwerpen van de ALV onder de leden, zodat verschillende doelgroepen zich meer aangesproken voelden. Je kunt dus als club zelf actie ondernemen om de ALV (nog) meer te laten leven binnen de vereniging.

Voetbalvereniging Geuzenmiddenmeer

Volleybalvereniging Kalinko

 


NOC*NSF 05 dec. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: