Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportbestuurdersplatform.nl groeit: vraagbaak én informatievoorziening ineen

NOC*NSF26 mei 2023

Sportbestuurdersplatform.nl groeit gestaag. Sinds dit voorjaar is de KNGU als elfde sportbond toegetreden tot deze online community die bestuursleden van allerlei sportverenigingen met elkaar verbindt. Het platform kent inmiddels bijna 900 deelnemers.

Sportbestuurdersplatform.nl is in 2022 als pilot ontwikkeld door NOC*NSF, verschillende sportbonden en de gemeente Amsterdam. Het voorbeeld voor dit platform was Eén Tweetje, het bestuurdersplatform van de KNVB. De bedoeling is beide community ’s dit jaar met elkaar te integreren.

Op Sportbestuurdersplatform.nl kunnen bestuurders van sportclubs makkelijk, snel en efficiënt goede oplossingen vinden voor generieke vraagstukken door een beroep te doen op de kennis van medebestuurders. Via dit platform kunnen bestuurders van meerdere sporten elkaar vragen stellen, vragen beantwoorden, best practices delen en met elkaar in gesprek gaan.

Niet theoretisch, maar vooral praktisch

Een van de bonden die deelnamen aan de pilot van vorig jaar, is korfbalbond KNKV. Pieter Treep, voorzitter van DOS Kampen, en Coen Staal van MIA in Amersfoort, namen in februari 2022 als twee van de dertig korfbalbestuurders een eerste kijkje op het platform. Ze zijn enthousiast. “Het mooie van het bestuurdersplatform is dat de insteek niet louter theoretisch is, maar vooral praktisch’’, stipt Treep aan. “Het platform is één groot en goed verbindend element voor alle bestuurders. Het is leuk dat je niet alleen in contact komt met korfbalbestuurders, maar ook met bestuursleden van andere takken van sport waar dan weer dwarsverbanden mee blijken te bestaan.”

Treep bezoekt het platform ongeveer één keer per week. “Dan kijk ik naar reacties en interessante bijdragen. Vooral duurzaamheid is op dit moment een belangrijk thema voor sportverenigingen. Wij hebben binnen onze vereniging de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op dat gebied. Daarover heb ik op het platform kennis kunnen delen. Natuurlijk gaat het ook over onderwerpen als vrijwilligersbeleid, waarvan je ook weer wat opsteekt.”

Gebruiksvriendelijk

Ook voor Staal zijn de eerste ervaringen positief. “Het platform voorziet in een behoefte. Het is een vraagbaak én informatievoorziening ineen, waar je als bestuurder ideeën op kunt doen en je kennis kunt vergroten. De gebruiksvriendelijkheid van het platform is groot, wat de drempel om te participeren wegneemt.”

Na de pilot is de website uitgebreid en zijn meer sportbonden welkom om deel te nemen. Benieuwd naar het platform? Kijk dan op sportbestuurdersplatform.nl.

Dit is een ingekorte versie van het artikel dat eerder om DG The Connection verscheen.


NOC*NSF 26 mei 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: