Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Van den Tweel: ‘Ook alle begeleiders in de amateursport zouden een VOG moeten hebben’

NOC*NSF29 mei 2023

Ook in de amateursport zouden trainers en andere begeleiders verplicht een VOG moeten hebben voor ze met kinderen of andere kwetsbare groepen aan de slag gaan. Dat zei algemeen directeur van NOC*NSF Marc van den Tweel dinsdag tijdens het tweede jaarcongres van het Centrum Veilige Sport Nederland.

In de topsport geldt wel een VOG-verplichting voor trainers en andere begeleiders. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld zowel professionele als vrijwillige begeleiders bij Scouting Nederland en op scholen en kinderdagverblijven. Maar in de amateursport mogen verenigingen zelf weten of ze een VOG verwachten van hun trainers. En doet moet veranderen, vindt Van den Tweel. Kinderen en jongeren (en hun ouders) moeten op de sportclub op dezelfde basisbescherming kunnen rekenen als op school en in de kinderopvang. Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld ondersteunt de oproep van Van den Tweel.

Van den Tweel: "Het is maatschappelijk niet uit te leggen dat een kind op school en op de opvang een bepaalde mate van bescherming geniet door eisen die we stellen aan begeleiders, terwijl die eisen niet meer gelden op de sportvereniging waar het kind buiten schooltijd naartoe gaat."

Gratis VOG-regeling

Op dit moment stellen ongeveer 5000 verenigingen een VOG verplicht voor vrijwillige en betaalde medewerkers die met kwetsbare groepen werken. In de meeste gevallen kunnen clubs voor vrijwilligers via NOC*NSF gebruikmaken van de gratis VOG-regeling.

Sommige gemeenten, met Amsterdam als koploper, eisen bij (financiële) samenwerking met aanbieders van amateursport dat ze voldoen aan de basiseisen sociale veiligheid. Die bestaan naast de verplichte VOG uit een gedragscode, een vertrouwenscontactpersoon en (digitale) pedagogische scholing voor begeleiders.

Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld: “Het is goed als deze eisen algemeen worden. Een VOG is een belangrijk middel om de veiligheid te bewaken, ook in de amateursport. Daarnaast is het van groot belang dat er ook in de amateursport gedragscodes en vertrouwenspersonen zijn. Het begint natuurlijk allemaal met een open en veilige cultuur waarin je elkaar durft aan te spreken en respectvol met elkaar omgaat. Daarvoor is alertheid nodig, zodat we veel sneller kunnen reageren als er seksueel grensoverschrijdend gedrag dreigt. Dat moet breed worden opgepakt in de verenigingen. Ik hoop dat alle amateurverenigingen daar de schouders onder willen zetten."

5000 verenigingen

De 5000 verenigingen die een VOG verplicht stellen, vormen maar iets meer dan 20 procent van de in totaal ruim 24.000 bij sportbonden aangesloten verenigingen. Vaak wordt door de overige 19.000 als argument gebruikt dat er al zoveel wordt verwacht van vrijwilligers en dat men geen extra drempel wil creëren bij het werven van vrijwilligers. Bovendien houdt een VOG niet alle vormen van grensoverschrijdend gedrag tegen.

NOC*NSF vindt een wettelijke verplichting niet de oplossing. Van den Tweel: “Het moet een vanzelfsprekend begin zijn van het creëren van een veilig sportklimaat op de club. Niet een afvinkpunt in de administratie. Zolang het Centrum Veilige Sport Nederland nog steeds meldingen krijgt van de meest zwart-witte vormen van seksueel misbruik, hoeven we niet te discussiëren over het nut van een VOG. En natuurlijk is er meer nodig dan basiseisen en moeten we vooral het gesprek aangaan over álle vormen van grensoverschrijding."

 


NOC*NSF 29 mei 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: