Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Hoe en wat met nieuwe subsidieregeling sportaccommodaties: kom naar een speeddate

NOC*NSF26 sep. 2018

De nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties kan vanaf 2 Januari 2019 voor het eerst worden aangevraagd. De jaarlijkse subsidiepot van 87 miljoen euro is officieel bestemd voor ‘het ontwikkelen en in standhouden van sportaccommodaties’. Wederom een nieuwe subsidieregeling roept echter ook wel weer wat vragen op. Want hoe ga je precies te werk en waar moet je op letten? Kom naar een van de ‘speeddates’ van Sportsubsidie.nl en krijg antwoord op je vragen!

Hoe zat het ook alweer? In 2017 werd duidelijk dat de wet omtrent de BTW-sportvrijstelling ging veranderen. De vrijstelling houdt concreet in dat clubs (en stichtingen, officieel omschreven als organisaties zonder winstoogmerk) op bepaalde diensten richting leden geen btw hoeven te heffen. Dit om sportdeelname te stimuleren. Deze vrijstelling moet vanaf 2019 ruimer worden geïnterpreteerd. Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat de vrijstelling ook geldt voor diensten aan niet-leden en voor de algemene terbeschikkingstelling van de accommodatie. Dat leidt voor veel verenigingen tot een financieel nadeel.

Compensatie

Een concreet gevolg van de wetswijziging is namelijk dat BTW-heffing op het ter beschikking stellen van de accommodatie, nu belast met het lage BTW-tarief van 6 procent, komt te vervallen, maar ook dat clubs de BTW op kosten van en investeringen in de accommodatie niet langer kunnen aftrekken. En bij dat laatste gaat het vrijwel altijd om 21 procent. Om dit ‘gat’ te compenseren, is er nu de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De subsidie bedraagt 20% tot 35% van de totale investering ten behoeve van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Aanvragen kan dus vanaf 2 januari. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Informatie in speeddate

Is jouw club op zoek zijn naar informatie en deskundige ondersteuning over deze regeling? Dan kun je je aanmelden voor één van de speeddates, in Zwolle, Houten, Dordrecht of Eindhoven. In de speeddate wordt informatie gegeven over de regeling en de manier waarop sportsubsidie.nl aanvragers kan ondersteunen, waarbij wordt gewerkt op basis van no cure, no pay. Sportsubsidie.nl werkt al samen met een groot aantal sportbonden. Wil je erbij zijn? Meld je aan!


NOC*NSF 26 sep. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: