Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Verruiming BTW-sportvrijstelling gecompenseerd met subsidie

NOC*NSF27 jul. 2018

Het heeft even geduurd, maar er is meer duidelijk over de compensatie voor sportverenigingen naar aanleiding van de verruiming van de BTW-sportvrijstelling, van kracht vanaf 1 januari 2019. Er komt een subsidiepot van 87 miljoen beschikbaar onder de noemer ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’. Voor gemeenten is om dezelfde reden een apart bedrag gereserveerd: 152 miljoen.

Even het geheugen opfrissen. In 2017 werd duidelijk dat de wet omtrent de BTW-sportvrijstelling ging veranderen. De vrijstelling houdt concreet in dat clubs (en stichtingen, officieel omschreven als organisaties zonder winstoogmerk) op bepaalde diensten richting leden geen btw hoeven te heffen. Dit om sportdeelname te stimuleren. Deze vrijstelling moet vanaf 2019 ruimer worden geïnterpreteerd. Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat de vrijstelling ook geldt voor diensten aan niet-leden en voor de algemene terbeschikkingstelling van de accommodatie.

Compensatie nadeel

Dat leidt voor veel verenigingen tot een financieel nadeel. Een concreet gevolg van de wetswijziging is namelijk dat BTW-heffing op het ter beschikking stellen van de accommodatie, nu belast met het lage BTW-tarief van 6 procent, komt te vervallen, maar ook dat clubs de BTW op kosten van en investeringen in de accommodatie niet langer kunnen aftrekken. En bij dat laatste gaat het vrijwel altijd om 21 procent.

In 2017 werd al besloten dat dit nadeel compensatie verdient, maar nog niet hoe dat zou gebeuren. Nu is dus duidelijk dat vanaf 1 januari 2019 een jaarlijkse subsidiepot van 87 miljoen beschikbaar komt. De nieuwe subsidieregeling, officieel bestemd voor ‘het ontwikkelen en in standhouden van sportaccommodaties’, betekent feitelijk een teruggaaf van zo’n 20 procent van dergelijke investeringen.

Aanvraag, voorwaarden

Overigens is er straks een aanvullende subsidie van 15 procent beschikbaar op de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid van de accommodatie. Welke maatregelen daar onder vallen, vind je hier

Het instellen van deze subsidieregeling is aangekondigd in de Staatscourant en staat dus vast. Hoe dat gaat werken, hoe de aanvraag praktisch verloopt en welke informatie daarbij van belang is, wordt later dit jaar duidelijk. De Rijksoverheid biedt al de nodige informatie over de nieuwe regeling. Daar wordt onder meer vermeld dat aanvragen vanaf 2 januari 2019 kunnen worden ingediend en dat een aanvraag minimaal 5.000 euro en maximaal 2,5 miljoen euro mag omvatten.


NOC*NSF 27 jul. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: