Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Talentprogramma voor jonge, ambitieuze bestuurders!

NOC*NSF22 mrt. 2017

Bestuurlijke vernieuwing, nieuwe inzichten en vooral inbreng van een nieuwe generatie in het clubbestuur zijn belangrijke onderwerpen. Sportclubs die in alle opzichten mee willen met de veranderingen van deze tijd, moeten ook bestuurlijk willen vernieuwen. En als er jongeren zijn die aan de slag willen in het bestuur van hun club of daar al mee zijn begonnen, moeten ze natuurlijk ook het maximale uit hun bestuursfunctie halen. Om dat laatste te stimuleren, bieden NOC*NSF en Brug8 samen het talentprogramma het talentprogramma ‘Modern Besturen, Leuk!’ aan.

De komende maanden gaat het programma weer in een aantal gemeenten van start, zoals bijvoorbeeld in Utrecht en Eindhoven. Het programma, specifiek bedoeld voor talentvolle en ambitieuze, jonge (potentiële) clubbestuurders, bestrijkt in totaal vier avonden en behandelt de hoofdthema’s: Besturen: wat is dat?, Trends en ontwikkelingen, Persoonlijke effectiviteit, leiderschap, Samen veranderen en de praktijk. De benadering van het programma heeft duidelijk twee kanten.

Open club

Enerzijds is het van belang dat besturen van sportverenigingen zich realiseren dat een snel veranderende maatschappij activiteit en pro-activiteit van de club op relatief nieuwe terreinen vraagt. De rol van de vereniging is steeds meer die van een open club die makkelijk de samenwerking aangaat met partijen als zorginstellingen, scholen en gemeenten. Anderzijds is het belangrijk dat jongeren zich realiseren dat die noodzaak tot veranderen een behoefte aan jonge, moderne bestuurders creëert en dat het jonge bestuurders de kans biedt om zich breed te ontwikkelen.

Bestuurlijke vernieuwing

Ook hier op Sport.nl/Voorclubs komt nadrukkelijk aan de orde wat het belang is van bestuurlijke vernieuwing en hoe je dat op je eigen club vorm kunt geven. Zo komen de ‘vier pijlers van bestuurlijke vernieuwing’ aan de orde en is er een document beschikbaar om bestuurlijke vernieuwing op jouw club op gang te krijgen.

Deelnemen?

In de brochure over het talentprogramma ‘Modern besturen, leuk!’ wordt nog eens helder uitgelegd waarom het programma is opgezet en hoe het werkt. De lokale opzet van het programma is cruciaal en organisatie van de avonden gebeurt dan ook altijd in nauwe samenwerking met de gemeente. Weet jij al dat het programma in jouw gemeente wordt  georganiseerd en ken je geschikte kandidaten? Zoek dan contact met de gemeente of kijk op de website hoe de inschrijving verloopt. En staat er geen programma op de planning, dan kun je de gemeente natuurlijk ook een goed idee aan de hand doen!


NOC*NSF 22 mrt. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: