Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Overleg over nieuwe CAO Sport van start

NOC*NSF25 jan. 2023

Het overleg over een nieuwe CAO Sport gaat binnenkort van start. Op 31 december loopt de huidige cao af. Sportwerkgevers en vakbonden gaan de komende maanden in gesprek over een nieuwe cao, die gaat gelden voor meer dan 3500 sportwerknemers.

Werkgevers – ook sportclubs die personeel in dienst hebben - en werknemers in de sport kunnen hun mening geven.  Daarvoor is door de vakorganisaties en Werkgevers in de Sport een enquête van vijf vragen ontwikkeld. De enquête kan tot en met 31 januari worden ingevuld.

Daarna worden in het eerste kwartaal van 2023 een aantal sessies georganiseerd, waarin de uitkomsten van de enquête worden besproken. Ook wordt dan bekeken hoe die input vertaald kan worden naar de gesprekken over de nieuwe cao. In de enquête kunnen sportwerknemers en -werkgevers aangeven of ze aan zo’n sessie wil deelnemen. 

Welke partijen praten mee?
Elke cao moet zo gunstig mogelijk worden afgesloten voor zowel de werkgevers als werknemers in de sector. Daarom nemen afgevaardigden van beide groepen deel aan de gesprekken. Vanuit de sportwerkgevers is een werkgeversdelegatie gevormd. Dit jaar bestaat die uit werknemers van Sport Fryslân, KNVB, KNSB en de WOS. Zij gaan het gesprek aan met de werknemersdelegatie. Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers van de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie. Samen vormen de werkgevers- en werknemersdelegatie de AOS (Arbeidsvoorwaardenoverleg in de Sport).

Zowel de werknemers- als werkgeversdelegatie heeft een mening over hoe die cao eruit moet komen te zien. Daarin zitten overeenkomsten, maar ook verschillen. In 2023 worden er vier AOS bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens en rondom de AOS bijeenkomsten worden de standpunten gedeeld en gaan de partijen met elkaar in gesprek. 

Concept

Aan het eind van 2023 zullen de werknemers- en werkgeversdelegatie het concept van de nieuwe cao voorleggen aan hun achterban. Leden van Werkgevers in de Sport (WOS) worden gevraagd hierover te stemmen. Ook leden van de betrokken vakbonden mogen stemmen. Als beide akkoord zijn met het voorstel, wordt de nieuwe CAO Sport definitief gemaakt en gepubliceerd.

Heb je vragen over het cao-proces? Neem contact op met Eva van den Berg, juridisch beleidsadviseur van Werkgevers in de Sport, via e.vandenberg@sportwerkgever.nl.

Bron: Werkgevers in de Sport 

Foto: Shutterstock


NOC*NSF 25 jan. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: