Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Kwetsbare mensen

Door NOC*NSF

De sportparticipatie van kwetsbare mensen blijft achter bij de gemiddelde Nederlandse bevolking. Ze voelen zich in het verenigingsleven vaak minder snel thuis. Belemmeringen zoals te weinig geld, een slechte gezondheid of psychische problemen kunnen daarin meespelen. Aan de andere kant kampen sportaanbieders vaak met vooroordelen of weten ze niet hoe ze de doelgroep kunnen bereiken.

Toch kunnen deze kwetsbare mensen baat hebben bij sport. En zij bieden sportverenigingen ook een kans; namelijk om verder te groeien in kwaliteit, imago en omvang. Door sport in te zetten voor participatie, helpt de sport deze doelgroep, zichzelf en de maatschappij vooruit. Wil je meer weten over het binden van deze doelgroep aan jouw vereniging? Hier vind je meer informatie.

Stichting Life Goals 

Stichting Life Goals brengt kwetsbare mensen, die zijn vastgelopen in onze samenleving, weer in beweging via sport. De stichting richt zich onder andere op dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. Met de structurele aanpak van Life Goals zorgt de stichting ervoor dat deze doelgroep weer in zijn omgeving kan sporten.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: