Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gezonde sportomgeving

Door NOC*NSF

Sportclubs hebben een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Niet alleen door de sport zelf, maar ook door de omgeving waarin mensen sporten. Denk hierbij aan een beleid rondom voeding, roken en alcohol op de club. Want is het niet logisch dat we, in een omgeving waar bewegen gestimuleerd wordt, er ook aandacht wordt besteed aan deze thema’s? 

Om ruchtbaarheid te geven aan een gezonde sportomgeving werken NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden, JOGG en de Rookvrije Generatie samen binnen de thema’s gezonde voeding, een verantwoord alcoholbeleid en rookvrije sportclub.

Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord is een akkoord waarin afspraken staan met als doel de gezondheid van Nederlanders te bevorderen. Enerzijds door meer Nederlanders te laten sporten en bewegen, anderzijds door deze beweging in een gezonde omgeving te laten plaatsvinden. Het akkoord gaat in op drie thema’s: roken, alcohol en voeding. Jouw sportclub kan zelf aan de slag met deze thema’s, maar wellicht wordt er door lokale preventieakkoorden op regionaal niveau ook aandacht aan besteed, bijvoorbeeld vanuit de gemeente. 

Bekijk onderstaand van welke hulpmiddelen jouw club gebruik kan maken binnen de drie thema's: 

Binnen dit thema


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: