Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Subsidieregeling Levendig Brabant op 10 mei open

NOC*NSF08 mei 2023

De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe subsidieregeling om bewegen te stimuleren: Levendig Brabant. De regeling is er voor initiatieven die stimuleren dat meer Brabanders aan de beweegnorm voldoen. Ook sportclubs kunnen subsidie aanvragen, in samenwerking met andere partijen. Dit kan vanaf 10 mei.

De subsidieregeling ‘Levendig Brabant’ bevat twee onderdelen: Pilots Levendig Brabant en Stimulans voor Bewegen. Met deze regeling ondersteunt de provincie samenwerkingsinitiatieven op het gebied van sport, cultuur, erfgoed en vrije tijd.

Stimulans voor Bewegen

Met Stimulans voor Bewegen staan initiatieven die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm centraal. Juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. De wens om meer Brabanders te laten voldoen aan de beweegnorm sluit aan bij het provinciaal Beleidskader Gezondheid dat gericht is op het bereiken van drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030.

De aanvrager moet onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant en zorgt ervoor dat meer inwoners van Brabant voldoen aan de beweegnorm;
 • het project betreft een voor de aanvrager nieuwe activiteit. Dat moet blijken uit de omschrijving van de huidige activiteiten en een toelichting van de nieuwe activiteit;
 • minimaal twee andere partijen dan de provincie leveren aantoonbaar een bijdrage aan de kosten van het project.

De provincie draagt minimaal 5000 en maximaal 50.000 euro bij aan het projectbudget. De bijdrage van de provincie is maximaal de helft van het totale budget. Meer informatie en overige voorwaarden zijn hier te vinden.

Pilots Levendig Brabant

In de Pilots Levendig Brabant draait het om initiatieven die werken aan maatschappelijke opgaven door de verbinding te leggen tussen sport, cultuur, erfgoed en vrije tijd. Het gaat om toekomstbestendige projecten die eraan bijdragen dat er in Brabant voor iedereen iets te beleven is, ook voor doelgroepen die nu minder goed bereikt worden.

De aanvrager moet onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
 • het project legt de verbinding tussen twee of meer van de sectoren sport, cultuur, erfgoed en vrije tijd. Dit moet blijken uit de inhoud van de activiteiten in het projectplan;
 • het project is gericht op een of meer van de volgende maatschappelijke opgaven van de provincie Noord-Brabant:
  • een gezonde en veilige leefomgeving met waarborg voor de omgevingskwaliteit;
  • energie- en grondstoffentransitie en een klimaatproof Brabant;
  • duurzame verstedelijking of een vitaal platteland;
  • mobiliteit;
  • duurzame en concurrerende economie;
  • brede welvaart;
  • gezondheid.

De provincie draagt minimaal 10.000 en maximaal 50.000 euro bij aan het projectbudget. De bijdrage van de provincie is maximaal de helft van het totale budget. Meer informatie en overige voorwaarden zijn hier te vinden.

De aanvraag voor beide regelingen sluit op 19 juli, of eerder als het subsidieplafond bereikt is.

Meer informatie is te vinden op brabant.nl/levendig.

Afbeelding: Levendig Brabant


NOC*NSF 08 mei 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: