Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Rotterdam stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar voor energiesteun aan verenigingen

NOC*NSF08 mrt 2023

Voor dit en volgend seizoen stelt de gemeente Rotterdam 1,4 miljoen euro beschikbaar om Rotterdamse sportverenigingen die door de hoge energieprijzen in acute problemen komen te helpen. Verenigingen worden financieel gecompenseerd of krijgen advies hoe ze kunnen besparen en/of verduurzamen.

Het steunfonds is bedoeld voor clubs die door de hoge energieprijzen in hun voortbestaan worden bedreigd. Verenigingen die een beroep doen op het compensatiefonds, lopen samen met fondsbeheerder Rotterdam Sportsupport eerst een stappenplan door. Daarin wordt de financiële situatie in beeld gebracht en gekeken of de problemen alleen komen door de huidige hoge energieprijzen of dat er al langer financiële moeilijkheden waren. Ook wordt onderzocht welke financiële regelingen er al zijn waar de club gebruik van kan maken en wat de vereniging zelf kan doen om de financiële situatie te verbeteren. Onderdeel hiervan is een energiescan, waaruit de maatregelen komen die de club de meeste besparingen opleveren.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de club aantoonbaar ook zelf maatregelen nemen of hebben genomen. Als deze stappen niet voldoende oplossingen bieden, komt de club in aanmerking voor een compensatie vanuit het fonds.

Meer informatie is te  vinden op de site van Rotterdam Sportsupport of via verenigingsconsulent Paul Baans.

TEK-regeling

Op dinsdag 21 maart opent ook de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) voor het midden- en kleinbedrijf. Voor deze regeling komen ook sportclubs aanmerking. De tegemoetkoming betreft vijftig procent van de kosten boven een drempelprijs (€ 1,19/ per kubieke meter gas en € 0,35 per kilowattuur stroom). De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 160.000 per vereniging. Voorwaarden voor de regeling zijn dat de club is ingeschreven in het handelsregister en dat minimaal zeven procent van de omzet uit energiekosten bestaat. De TEK-regeling is met de terugwerkende kracht aan te vragen vanaf 1 november 2022.

Meer informatie over de TEK-regeling is hier te vinden. Aanvragen kan hier vanaf 21 maart 09.00 uur. 

 


NOC*NSF 08 mrt 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: