Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Nog een deadline: 14 februari laatste mogelijkheid voor invullen enquête stijgende energiekosten

NOC*NSF13 feb. 2023

Met een digitale enquête onder sportverenigingen wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een goed beeld krijgen van de situatie bij sportclubs als gevolg van de stijgende energielasten. De enquête is tot en met 14 februari in te vullen.

Het ministerie heeft het Mulier Instituut om samen met NOC*NSF de situatie bij clubs en andere sportaanbieders te monitoren. Deze enquête is de eerste stap in die monitoring. De resultaten worden op korte termijn gedeeld met de Tweede Kamer.

De marktprijzen lijken weliswaar langzaam wat te dalen, maar zijn nog steeds zeer hoog. Veel sportverenigingen betalen daardoor flink meer voor hun energiegebruik dan zij de afgelopen jaren gewend waren. Dit betekent dat steeds meer sportverenigingen problemen kunnen krijgen.

Daarom kondigde het kabinet eind 2022 al een aantal maatregelen aan. Zo is er een prijsplafond voor kleinverbruikers ingesteld en wordt een compensatieregeling uitgewerkt voor het mkb (TEK-regeling). Specifiek voor de sport werkt het kabinet aan een regeling voor zwembaden en aan een noodfonds voor sportclubs. Daarnaast kregen gemeenten in totaal € 300 miljoen extra via het gemeentefonds; geld dat onder meer kan worden ingezet voor ondersteuning van maatschappelijke organisaties zoals sportclubs. Of deze maatregelen toereikend zijn, moet nu via monitoring duidelijk worden. 

De enquête kun je hier invullen. 

Foto: Shutterstock

 


NOC*NSF 13 feb. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: