Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Aanvraag tegemoetkoming energiekosten sportclubs gaat 21 maart open

NOC*NSF10 mrt. 2023

Op 21 maart 2023 gaat de TEK-regeling (regeling tegemoetkoming energiekosten) open. Ook sportverenigingen kunnen van deze regeling gebruik maken.

Online informatiebijeenkomst

Op 14 maart 2023 organiseert de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) een gratis webinar. Hierin komen veel gestelde vragen aan bod. De online bijeenkomst vindt plaats tussen 10.00 en 11.00 en je kunt je hier aanmelden.

Om in aanmerking te komen voor de TEK moeten uw energiekosten minimaal 7 % van de totale omzet bedragen. Om dit te berekenen kun je de volgende stappen doorlopen:

  • Vermenigvuldig je werkelijke gasverbruik over 2022 met de modelprijs voor gas in 2022 (€ 2,41 per m3).
  • Maakt de vereniging gebruik van zonnepanelen? Dan trek je de teruglevering van je installatie eerst van het totale jaarverbruik af.
  • Vervolgens neem je het werkelijke elektriciteitsverbruik en vermenigvuldig je dit met de modelprijs voor elektra (€ 0,59 per kWh)
  • Daarna tel je de gas- en elektriciteitskosten bij elkaar op. Dit bedrag deel je door de totale omzet van 2022 en vermenigvuldig je met 100%.
  • Kom je minimaal op 7% uit? Dan voldoet de vereniging aan de eis.

Hoeveel subsidie kan de club ontvangen?
Het subsidiebedrag dat de vereniging kan krijgen, hangt af van de energieprijzen. Er wordt gerekend met maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit. Je kunt alleen van deze regeling gebruik maken als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m3 voor gas of € 0,35/kWh voor elektriciteit. Over de energiekosten boven deze drempelprijzen wordt 50% subsidie verleend.

De energieprijzen fluctueren. Hierdoor kan er van tevoren niet worden berekend op hoeveel subsidie de vereniging precies recht heeft. Om te voorkomen dat men achteraf subsidie moet terugbetalen, wordt er een voorschot van 50% gegeven. In 2024 wordt het definitieve subsidiebedrag gebaseerd op de modelprijs van gas en elektriciteit in 2023. Die maakt het CBS begin 2024 bekend.

Meer informatie
Op de website van RVO is uitgebreide informatie te vinden over de regeling en voorwaarden waaraan de vereniging moet voldoen. Hier vind je ook informatie over hoe je de aanvraag zo goed mogelijk kunt voorbereiden. 

Afbeelding: Shutterstock


NOC*NSF 10 mrt. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: