Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Het Afvalfonds haalt kosteloos gescheiden afval op: aanmelden voor 31 mei

NOC*NSF05 mei 2023

Het laten ophalen van afval, zowel gescheiden als restafval, kost sportclubs jaarlijks veel geld. Het Afvalfonds organiseert een kosteloos inzamelsysteem voor gescheiden plastic verpakkingen, drankkartons en glas. Ook sportclubs kunnen gebruikmaken van de diensten van het Afvalfonds. Dat biedt twee voordelen: het afval wordt beter gerecycled en de club bespaart op afvalkosten.

Het Afvalfonds is verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verpakkingen in het afval van alle huishoudens in Nederland. Sinds 1 januari van dit jaar is daar ook het verpakkingsafval bijgekomen van onder andere scholen, kantoren en sportclubs.

Om in aanmerking te komen voor inzameling via het Afvalfonds, moet het afval van sportclubs voldoen aan deze voorwaarden:

  • Het afval moet bestaan uit plastic en drankkartons en/of glas;
  • Er moet minimaal 240 liter per keer worden aangeboden. Dit zijn ongeveer 4 inzamelzakken, of 1 minicontainer;
  • Het afval moet bestaan uit verpakkingen die vergelijkbaar zijn met consumentenafval;
  • Het afval moet gescheiden worden ingeleverd en van goede kwaliteit zijn (zoals geen ander afval bevatten en leeg zijn).

Sportclubs die gebruik willen maken van de diensten van het Afvalfonds, kunnen zich tot 31 mei inschrijven via het inschrijfloket

Meer informatie over het Afvalfonds en het kosteloos inzamelen van plastic, drankverpakkingen en glas is hier te vinden.


NOC*NSF 05 mei 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: