Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Parkeerproblematiek Rotterdamse sportverenigingen in kaart gebracht

NOC*NSF14 apr. 2023

In veel steden moet op steeds meer plekken worden betaald voor parkeren. Dat raakt ook sportclubs. Om parkeerproblemen bij Rotterdamse sportverenigingen in kaart te brengen, doet Rotterdam Sportsupport onderzoek naar knelpunten en behoeften.

Niet alle sportverenigingen hebben parkeergelegenheid op het eigen terrein, waardoor sporters en vrijwilligers op straat moeten parkeren. Op plaatsen waar betaald parkeren geldt, zorgt dit voor een extra kostenpost. Dat kan ertoe leiden dat de drempel om te sporten of vrijwilliger te worden wordt verhoogd.  

Rotterdam Sportsupport heeft een vragenlijst naar 50 clubs gestuurd waarvan bekend is dat ze met een of meerdere parkeerproblemen kampen. 32 verengingen vulden de enquête in. In Rotterdam geven 18 clubs aan meerdere problemen met parkeren te ervaren. Dit gaat dan niet alleen over betaald parkeren, maar ook om bijvoorbeeld te weinig parkeerplaatsen en onveiligheid, bijvoorbeeld door het gebrek aan verlichting, maar ook door drugsoverlast of messengeweld op de parkeerterreinen.

27 clubs zeggen gevolgen van de parkeerproblematiek te ondervinden. Dat kan gaan om klagende bezoekers, leden die aangeven naar een andere club te willen gaan en vrijwilligers die stoppen. Ook zijn er clubs die het parkeergeld van vrijwilligers vergoeden om hen niet kwijt te raken. Dit zorgt dan weer voor extra kosten voor de club.

17 clubs hebben helemaal geen parkeergelegenheid bij hun accommodatie, bij 19 clubs zijn er geen gratis parkeermogelijkheden en 18 verenigingen geven aan dat er geen goede openbaar vervoervoorzieningen zijn dichtbij hun accommodatie. Daardoor is het openbaar vervoer geen alternatief voor de auto.

Het onderzoek naar parkeerproblematiek is onderdeel van een groter project naar mogelijke alternatieven voor de auto. De gemeente Rotterdam zet in op gedragsverandering. De gemeente wil dat ook sportverenigingen hun leden en vrijwilligers wijzen op andere vervoersmiddelen dan de auto. Met name de fiets en het OV worden hierin genoemd.

Foto: Shutterstock


NOC*NSF 14 apr. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: