Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Pilotclub VV Wernhout is nu aardgasvrij

NOC*NSF06 feb. 2023

VV Wernhout in het Brabantse Zundert werd in 2018 benaderd door de gemeente om na te denken over een flinke verduurzamingsslag. Het bedrijf HoCoSto, winnaar van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties, wilde na een succesvolle pilot bij woonhuizen de stap maken naar sportverenigingen. VV Wernhout werd de eerste club waar de warmtebuffer van HoCoSto is geïnstalleerd. De club is nu aardgasvrij.

Voetbalvereniging VV Wernhout telt zo’n 350 leden. De club staat positief tegenover innovaties en denkt in kansen, zo vertelt voorzitter Jan Hereijgers. “Zo gingen we voor drie van onze meidenteams vier jaar geleden een samenwerking aan met VV Zundert dat een paar kilometer verderop ligt. Samen hebben we voldoende omvang om onze meiden in hun leeftijdsklasse te kunnen laten spelen.”

Die innovatieve instelling van de club kwam van pas toen in november 2018 de gemeente - eigenaar van de accommodatie - op bezoek kwam met de vraag om na te denken over een verduurzamingsslag. “In eerste instantie was het doel om van het gas af te komen, maar zelf hadden we ook al plannen voor zonnepanelen die een poosje in de kast waren blijven liggen.”

Warmte opgeslagen in ondergrondse buffer

Het werd een combinatie van zonnecollectoren en een warmtebuffer. In de zomer kun je warmte oogsten met zonnecollectoren op het dak. Die warmte wordt opgeslagen in een ondergrondse buffer om in de winter te gebruiken. “Daardoor kan ons sportcomplex zelfvoorzienend zijn en dus onafhankelijk van de gasaansluiting. De naastgelegen gymzaal is ook meegenomen in de warmtevoorziening. Bovendien is er in de berekeningen ruimte gelaten voor eventuele verdere uitbreiding van de accommodaties. Het is een heel systeem met veel klepjes. Ik heb er geen verstand van, maar het werkt”, lacht Hereijgers.

Het concept om warmte op te slaan in water is niet nieuw. Wat wel nieuw is bij HoCoSto, is een draagconstructie. Die zorgt er in combinatie met de isolatie voor dat de ruimte bovenop de buffer te gebruiken blijft én dat de warmte zo lang opgeslagen kan blijven. “Die warmtebuffer is in feite een groot gat met een draagconstructie erin”, licht Herijgers toe. “Daar mogen geen vrachtwagens overheen rijden, maar je kunt het wel voor iets anders gebruiken. De dorpsraad had nog een budget en in overleg werd het een voetbalkooi.”

Pilot

VV Wernhout werd geselecteerd als pilotclub. Een mooie kans, maar het betekende ook dat er veel voorwerk verricht moest worden. Hereijgers: “Het begint met elkaar aftasten. Dan volgt het financieringsvraagstuk. De totale investering bedraagt ongeveer een half miljoen.”

Ook  moesten aanpassingen worden gedaan aan de kleedkamers, zoals nieuwe leidingen, het vervangen van de plafonds, radiatoren en dakbedekking. Sommige van die aanpassingen stonden al op de planning van de club, maar werden naar voren gehaald omdat alles in één keer aan te pakken. Daarbij kreeg VV Wernhout veel medewerking van de gemeente.

BOSA-subsidie

De club maakte deels zelf geld vrij voor de investering, maar maakte ook gebruik van subsidieregelingen. De subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) bijvoorbeeld. Die geeft subsidie aan amateursportorganisaties voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. Hereijgers: “Uit deze regeling hebben we ongeveer 134.000 euro gekregen. De investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) leverde 8.800 euro op voor de warmtepomp. HoCoSto bracht 60.000 euro in. En vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE+, SDE++ vanaf 2020, red.) moeten we over de komende vijftien jaar 143.000 euro ontvangen. Daarvoor moeten we jaarlijks gegevens aanleveren, dat is dus nog afwachten.”

De voetbalvereniging leende in totaal zo’n 310.000 euro. “Dat is een flink bedrag voor een vereniging met 350 leden”, vertelt Hereijgers. “Stichting Waarborgfonds Sport heeft onderzocht of ons plan haalbaar was. Ze hebben alles met ons doorgesproken en hebben goedkeuring aan het plan gegeven. Dat was nodig omdat de gemeente voor 50 procent garant staat voor de lening. De stichting staat garant voor de andere helft.”

Na wat strubbelingen (corona en het vrachtschip dat vastzat in het Suezkanaal) konden de werkzaamheden beginnen. Sinds een jaar is VV Wernhout van het gas af. “Nu wekken we zelfs meer energie op dan we eerst gebruikten”, zegt Hereijgers. “Wel hebben we nu natuurlijk een financieringsverplichting. Destijds hebben we daarvoor toestemming gevraagd aan de ledenvergadering. Het uitgangspunt was dat we nooit meer aan financiering kwijt zouden zijn, dan op dat moment aan gas en stroom. Dat komt nu wel uit.”

Andere verenigingen

Al met al is de constructie bij VV Wernhout gigantisch. En uniek, ook voor het bedrijf HoCoSto. Het is maatwerk en dat maakt dat het voor het bedrijf lastig om individuele clubs te benaderen. Op de website van HoCoSto kunnen clubs wel hun verbruik invullen en berekenen wat hun mogelijkheden zijn. Zeker voor nieuwe accommodaties zal het heel interessant zijn om hiermee aan de slag te gaan. Hereijgers: “Wel is het fijn als je dan vrijwilligers bij je club hebt die zich in de materie willen verdiepen en bijvoorbeeld aan de slag willen gaan met contracten en subsidies. Als je die kennis moet inhuren, heb je nog een flinke kostenpost aan adviseurs.”

Dit is een ingekorte versie van een artikel dat eerder in SPORT bestuur en management verscheen.

Foto: VV Wernhout


NOC*NSF 06 feb. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: