Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Handreiking padel en geluidsproblematiek beschikbaar

NOC*NSF20 feb. 2023

Padel ontwikkelt zich razendsnel. Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 1500 padelbanen op meer dan 350 buitenlocaties. 300 verenigingen hebben al een of meer banen en veel tennisclubs hebben plannen voor de aanleg van een padelbaan. De KNLTB verwacht in 2026 dat meer dan 500 clubs een of meer padelbanen hebben. Helaas is er ook een keerzijde aan deze ontwikkeling, namelijk de ervaren geluidshinder door omwonenden. Voor tennisclubs die graag een padelbaan willen aanleggen, en andere belanghebbenden, is er daarom nu de Handreiking ‘padel en geluid’.

De handreiking is gemaakt door een taskforce van betrokkenen op initiatief van de KNLTB. In de taskforce zaten vertegenwoordigers vanuit de sport, overheid, bouwers, omwonenden en geluidspecialisten. Onder leiding van NOC*NSF is de problematiek met alle betrokken partijen uitvoerig besproken en getoetst. In het traject zijn diverse bronnen, zoals de toetsingskaders voor ruimtelijke ordening, relevante wetgeving en diverse geluidonderzoeken, meegenomen.

Het resultaat is de Handreiking ‘padel en geluid’. Deze is hier te downloaden. De bijlage is hier te vinden. Deze handreiking vervangt de door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) in november 2021 uitgegeven beoordelingsrichtlijn ‘padelbanen en geluid’.

De handreiking is uitsluitend bedoeld voor nieuw aan te leggen padelbanen in de open lucht. Al bestaande banen kunnen dus niet met terugwerkende kracht met deze handreiking worden beschouwd. De handreiking sluit aan bij de in Nederland toepasselijke richt- en grenswaarden voor geluid en vervangt dus niet de huidige wet- en regelgeving. De handreiking is een leidraad voor initiatiefnemers, bijvoorbeeld tennisclubs, maar zeker ook voor gemeenten en omwonenden.

Maatwerk

De daadwerkelijke inpasbaarheid van padelbanen is en blijft altijd maatwerk. Er is geen keiharde grens te noemen binnen of buiten het invloedgebied of een initiatief wel of niet akoestisch inpasbaar is. Ook kan de invloed van andere geluidbronnen (bijvoorbeeld andere sportactiviteiten) een rol spelen. Als er woningen dichtbij zijn, dient altijd gedetailleerd onderzoek plaats te vinden om daadwerkelijk te kunnen bepalen of een padelbaan inpasbaar is.

Met de juiste maatregelen (bijvoorbeeld geluidschermen) kunnen padelbanen ook binnen de genoemde invloedsgebieden akoestisch inpasbaar zijn. De taskforce adviseert dan ook om altijd akoestisch onderzoek te laten verrichten bij het maken van plannen voor de realisatie van padelbanen. Ook wordt geadviseerd om altijd vroegtijdig in overleg te gaan met alle betrokkenen (initiatiefnemers, gemeenten en omwonenden).

Vragen?

De handreiking is in beheer van Sportinfrastructuur.nl (onderdeel van NOC*NSF). Voor algemene vragen kan men terecht bij info@sportinfrastructuur.nl. Bij de KNLTB aangesloten verenigingen en overige commerciële aanbieders kunnen terecht bij de KNLTB accountmanager uit hun regio of een mail sturen naar verenigingsondersteuning@knltb.nl.

Foto: archief Clubbase


NOC*NSF 20 feb. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: