Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

'Sporthelden op School' wil topsporters, scholen, verenigingen en gemeenten koppelen om kinderen meer in beweging te krijgen

NOC*NSF20 jan. 2023

Een jaar geleden uitte AD-journalist/columnist Thijs Zonneveld op twitter zijn ongenoegen over het gebrek aan landelijk beleid om kinderen meer te laten sporten en bewegen. Een frustratie die bij meer mensen leeft, merkte hij. Zijn frustratie over het uitblijven van actie vanuit Den Haag heeft nu een uitgewerkt plan inclusief afgeronde pilot met Sportbedrijf Rotterdam opgeleverd. Het idee is vrij simpel: een topsporter geeft een clinic voor de klas en aangehaakte verenigingen en gemeentes zorgen vervolgens samen dat kinderen kunnen doorstromen naar een club.

"Ik ga niet doen alsof dit een heel briljant idee is, want dat is het niet. Het is een smeermiddel om sportverenigingen, scholen en gemeenten bij elkaar te brengen", zegt Zonneveld. Hij kwam al snel uit dat op school het verschil gemaakt kan worden. "Als kinderen niet naar de sport gaan dan moet de sport naar de kinderen worden gebracht. Alle kinderen zitten op school dat is dus de beste plek." Met een topsporter voor de klas die jeugd inspireert om ook in beweging te komen zou je twee vliegen in één klap kunnen slaan.

Het idee leidde tot ‘Sporthelden op School’. Dit moet een boekingsplatform worden waar topsporters, scholen, verenigingen en gemeenten zich op kunnen aanmelden. Op dat platform kan een topsporter zijn beschikbaarheid voor een clinic bij hem of haar in de regio aangeven. Als een school een datum geprikt heeft, wordt vanuit het platform contact gelegd met de gemeente en een sportclub die de desbetreffende sport aanbiedt. "De vereniging kan naar de school komen met de benodigde materialen en de gemeente kan zorgen voor een strippenkaart zodat kinderen vijf keer die sport kunnen proberen. Zo kunnen kinderen die interesse hebben ook blijven hangen. Het is top dat er een sporter voor de klas staat, maar dat is niet genoeg. We willen ook de gemeente en de vereniging erbij betrekken om te zorgen dat kinderen het hele jaar in beweging komen."

De leerlingen worden daar bovendien ook extra in aangemoedigd in de deal die ze met de sporter sluiten. Bij de pilot in Rotterdam had hoogspringer Douwe Amels bijvoorbeeld tegen de klas gezegd dat hij dat seizoen 2 centimeter hoger wilde springen. De klas had dan weer als challenge om 1000 kilometer in een jaar tijd te fietsen. "Daar houden ze elkaar van op de hoogte via social media en zo blijven ze elkaar inspireren."

‘Vraag en aanbod gigantisch’

Het viel Zonneveld op dat het aanbod van sporters die mee willen doen gigantisch is. “En de vraag van scholen is even gigantisch." Om vraag en aanbod uit het hele land aan elkaar te koppelen, is het belangrijk dat de website zo makkelijk mogelijk voor iedereen werkt. Een deel zal geautomatiseerd kunnen, maar uit een pilot met Sportbedrijf Rotterdam is al naar voren gekomen dat aan de achterkant zeker ook nog menskracht nodig is. Het gefragmenteerde sport- en onderwijslandschap maakt dat ook noodzakelijk. Niet elke stad of gemeente heeft een groot sportbedrijf als dat van Rotterdam, waardoor een clinic soms per school geregeld moet worden. "Bij kleinere gemeenten zul je het met een schooldirecteur of gymleraar zelf moet regelen. Ga dat maar automatiseren."

Zo gaat het platform eruit zien. Hier met 'Skate Keet' uitgelicht.

Drempelverlagend

Het woord 'makkelijk' moet dus bij het nog te ontwikkelen platform de leidraad vormen. Het doel van 'Sporthelden op School' is ook vooral om sporten voor een grote groep kinderen makkelijker te maken, aldus Zonneveld. "De drempel voor kinderen om te gaan sporten moet een stuk lager, want die is afgelopen jaren alleen maar hoger geworden. We gaan proberen de lat lager te leggen en meer kinderen in aanraking te laten komen om te gaan sporten. Los daarvan kijken we ook of we een hele klas een jaar lang meer in beweging kunnen krijgen."

Voor verenigingen werkt het plan ook drempelverlagend, want zij kunnen via scholen in contact komen met een belangrijke potentiële doelgroep. "Veel verenigingen zijn afhankelijk van wie er naar ze toe komen. Allerlei potjes zijn beschikbaar met ondersteuningstrajecten, maar als kinderen niet komen, dan kun je helemaal niks als vereniging. We willen verenigingen een kans geven om binnen te komen op scholen op een eenvoudige manier."

Fotobijschrift: Douwe Amels tijdens een clinic in Rotterdam. Foto: Sportbedrijf Rotterdam.

Dit artikel is een ingekorte versie van het interview met Thijs Zonneveld op Sport en Strategie. Lees daar het hele verhaal. 


NOC*NSF 20 jan. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: